Diabetesrekisteri (kansallinen laaturekisteri)

TIETOSUOJAILMOITUS REKISTERÖIDYN INFORMOIMISEKSI

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi tilastointia, palvelujen laadun arviointia ja rekisterin tietosisältöä ja raportteja edistävää tutkimusta varten. Diabeteksen laaturekisterin tarkoituksena on seurata ja kehittää diabetesta sairastavien hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiantuntijatehtävien hoitamista varten.