Psykoosien hoidon laaturekisteri (kansallinen laaturekisteri)

TIETOSUOJAILMOITUS REKISTERÖIDYN INFORMOIMISEKSI

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi tilastointia, tutkimusta, arviointia ja vertaiskehittämistä varten, tavoitteena laaturekisterin piirissä olevien palvelujen ja hoidon laadun järjestelmällinen parantaminen.
Psykoosien hoidon laaturekisteriin kerätään tietoa psykoosiin sairastuneiden hoidosta ja sen laadusta. Tarkoituksena on seurata ja kehittää psykoosisairauksien hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiantuntijatehtävien hoitamista varten.