Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo)

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee henkilötietojasi tilastointia, tutkimusta ja suunnittelua varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. 

Yhteystietomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:
Jutta Järvelin, THL / Tietopalvelut-osasto, PL 30, 00271 Helsinki
Pia Tuominen, THL / Tietopalvelut-osasto, PL 30, 00271 Helsinki 

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat [email protected].
Tietopyyntöjen sähköpostiosoite on [email protected].
THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected].

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietojasi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastohoidon sekä julkisen erikoissairaanhoidon avohoidon toiminnasta ja niissä hoidossa olleista potilaista tilastointia ja tutkimusta varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:
Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)
Yleistä etua koskeva tilastointi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Kerättävien tietojen kuvaus julkaistaan vuoden tai kahden vuoden välein julkaistavassa Hilmo-oppaassa. 
Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020. (Julkari). Määrittelyt ja ohjeistus: Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Aiemmat Hilmo-oppaat (Julkari)

Vuoden 2018 tiedot:

 • Palveluntuottaja
 • Palveluntuottajan palveluyksikkö
 • Palvelutuottajan OID-koodi
 • Hoitojaksotunniste
 • Palveluala
 • Erikoisala
 • Käynnin toteuttaja
 • Käynnin vastaanottaja
 • Käynnin kävijäryhmä
 • Henkilötunnus
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kotikunta
 • Asuinpaikan postinumero
 • Ulkomailla asuvan kotimaan koodi
 • Saapumispäivä ja -kellonaika
 • Saapumistapa
 • Mistä tuli (aikaisempi hoitopaikka)
 • Lähtöpaikan koodi
 • Lähtöpaikan koodin tarkennin
 • Lähtöpaikan OID-tunnus
 • Lähetteen antaja / Lähettäjä
 • Lähettäjäyhteisön koodi
 • Lähettäjäyhteisön koodin tarkennin
 • Lähettäjäyhteisön OID-tunnus
 • Lähetteen saapumispäivä
 • Lähetteen käsittelypäivä
 • Palveluseteli
 • Palvelusetelin antaja
 • Palvelusetelin antajan OID-tunnus
 • Ostopalvelu
 • Ostopalvelun tilaaja
 • Ostopalvelun tilaajan OID-tunnus
 • Valinnan vapauden käyttö
 • Kiireetön hoito toisen EU-maan kansalaiselle
 • Hoitojonoon asettamispäivä
 • Jonottamisen syy
 • Päädiagnoosi
 • Sivudiagnoosit
 • Ulkoinen syy
 • Tapaturmatyyppi
 • Pitkäaikaisdiagnoosi
 • Pitkäaikaisdiagnoosin ulkoinen syy
 • Pitkäaikaisdiagnoosin tapaturmatyyppi
 • Pitkäaikaisdiagnoosin alkuhetki
 • Pitkäaikaisdiagnoosin loppuhetki
 • Haittavaikutus
 • Haittavaikutuksen syy
 • Haittavaikutuksen seuraus
 • Haittavaikutuksesta aiheutunut toimenpide
 • Haittavaikutuksesta aiheutuneen toimenpiteen lisäkoodi
 • Toimenpide
 • Toimenpiteen lisäkoodi
 • Toimenpiteen aloitusaika
 • Toimenpiteen lopetusaika
 • NordDRG
 • Tehohoidon toimenpidekoodi
 • Tehohoidon aloitusaika
 • Tehohoidon lopetusaika
 • Pitkäaikaishoito
 • Vaativa sydänpotilas
 • Riskipisteet (Euroscore 2)
 • Lomapäivien lukumäärä
 • Lähtöpäivä- ja kellonaika
 • Jatkohoitoyhteisön koodi
 • Jatkohoitoyhteisön koodin tarkennin
 • Jatkohoitoyhteisön OID-tunnus
 • Hoitojakson tai käynnin kokonaiskustannus
 • Tulotapa psykiatriselle osastolle
 • Tahdosta riippumattoman hoidon kesto
 • Suunnitellusti toistuva hoitojakso
 • Psykiatrian osastohoidon käynnistymisen syy on itsemurhayritys
 • Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidon aikana
 • Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
 • Toteutettu lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
 • Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
 • Toteutetut pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
 • Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
 • GAS-arvio tullessa
 • GAS-arvio lähtiessä/laskentahetkellä
 • Rokotteen ATC-luokka
 • Rokotteen nimi
 • Rokote
 • Rokotussuoja
 • Rokotepakkauksen yksilöintinumero
 • Rokotteenantopäivä- ja kellonaika
 • Rokotepakkauksen eränumero
 • Annoksen järjestysluku
 • Rokotustapa
 • Pistoskohta
 • ATC
 • ATCSELITE
 • VNR
 • Kauppanimi
 • Määräämispäivä

Vuoden 2019 tiedot:

 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Kotikunta
 • Asuinpaikan postinumero
 • Ulkomailla asuvan kotimaan koodi
 • Ilmoituslaji
 • Seurantatietueen tunnus
 • Seurantatietueen päivitysaika
 • Palveluntuottaja
 • Palveluntuottajan palveluyksikön TOPI-tarkennin
 • Palveluntuottajan palveluyksikön OID-tunnus
 • Palveluseteli
 • Palvelusetelin antaja
 • Palvelusetelin antajan OID-tunnus
 • Ostopalvelu
 • Ostopalvelun tilaaja
 • Ostopalvelun tilaajan OID-tunnus
 • ESH Valinnan vapauden käyttö
 • Kiireetön hoito toisen EU-maan kansalaiselle
 • Saapuvan lähetteen tunniste
 • Lähetteen saapumispäivä
 • Lähetteen antaja / Lähettäjä
 • Lähettäjäorganisaation koodi
 • Lähettäjäorganisaation OID-tunnus
 • Lähetteen käsittelypäivä
 • Ajanvarauksen päivä ja kellonaika
 • Käynnille tai hoitojaksolle varattu ajankohta
 • Ammattiluokka
 • Ammatti
 • Erikoisala
 • Yhteystapa
 • Tulodiagnoosi
 • Suunniteltu toimenpide
 • Hoitojonoon asettamispäivä
 • Jonottamisen syy
 • Lähtöpaikan koodi
 • Lähtöpaikan OID-tunnus
 • Käynnin tai hoitojakson aloitusajankohta
 • Käynnin tai hoitojakson lopetusajankohta
 • Kiireellisyys
 • Ammattiluokka
 • Ammatti
 • Käynnin toteuttaja
 • Erikoisala
 • Yhteystapa
 • Kävijäryhmä
 • Päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyy
 • Sivudiagnoosit tai muut käyntisyyt
 • Ensisijainen käyntisyy ICPC2 
 • Muu käyntisyy ICPC2 
 • Ulkoinen syy
 • Tapaturmatyyppi
 • Pitkäaikaisdiagnoosi
 • Pitkäaikaisdiagnoosin ulkoinen syy
 • Pitkäaikaisdiagnoosin tapaturmatyyppi
 • Pitkäaikaisdiagnoosin alkuhetki
 • Pitkäaikaisdiagnoosin loppuhetki
 • Toimenpide
 • Toimenpiteen lisäkoodi
 • Toimenpiteen puoleisuus
 • Toimenpiteen aloitusaika
 • Toimenpiteen lopetusaika
 • Leikkaustoimenpide
 • Haittavaikutus
 • Haittavaikutuksen syy
 • Haittavaikutuksen seuraus
 • Haittavaikutuksesta aiheutunut toimenpide
 • Haittavaikutuksesta aiheutuneen toimenpiteen lisäkoodi
 • NordDRG
 • Riskipisteet (Euroscore 2)
 • Rokotteen ATC-luokka
 • Rokotteen nimi
 • Rokote
 • Rokotussuoja
 • Rokotepakkauksen yksilöintinumero
 • Rokotteenantopäivämäärä
 • Rokotepakkauksen eränumero
 • Annoksen järjestysluku
 • Rokotustapa
 • Pistoskohta
 • Paino (ei pakollinen)
 • Painon yksikkö (ei pakollinen)
 • Pituus (ei pakollinen)
 • Vyötärön ympärys (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi D (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi M (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi F (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi d (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi m (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi f (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi DMFS, pysyvat (ei pakollinen)
 • Suun th indeksi dmfs, maito (ei pakollinen)
 • Suun ienkudoksen tila (CPI) (ei pakollinen)
 • Tupakointi (ei pakollinen)
 • AUDIT-C (ei pakollinen)
 • AUDIT (ei pakollinen)
 • Jatkohoitopaikan koodi
 • Jatkohoitopaikan OID-tunnus
 • Kuolinaika
 • Hoitojakson tai käynnin kokonaiskustannus
 • Tulotapa psykiatriselle osastolle
 • Tarkkailuun ottamisen ajankohta
 • Tarkkailun päättymisen ajankohta
 • Tahdosta riippumattoman psykiatrisen osastohoidon määräämisen ajankohta
 • Tahdosta riippumattoman psykiatrisen osastohoidon päättymisen ajankohta
 • Suunnitellusti toistuva hoitojakso
 • Psykiatrian osastohoidon käynnistymisen syy on itsemurhayritys
 • Itsemurhayritys psykiatrian osastohoidon aikana
 • Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
 • Toteutettu lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
 • Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
 • Toteutetut pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
 • Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
 • GAS-arvio tullessa
 • GAS-arvio lähtiessä/laskentahetkellä

Vuoden 2020 tiedotHilmo-opas 2020 tietosisältö (excel 131.4 kb)

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä muiden terveydenhuollon tuottajien tietojärjestelmät.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

Salassa pidettäviä tietoja annetaan henkilötunnisteellisena vain luvan perusteella määrättyä tieteellistä tutkimusta varten. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/92) 4 §:n määräyksiä.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1.Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. 

10.2.Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4.Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]