Val av plats för injicering och val av nål då vaccinationen ges i deltamuskeln

Val av rätt vaccinationsteknik och kunskap om den rätta utrustningen utgör en del av vaccinationssäkerheten.

Det är viktigt att vaccinatören: 

  • känner till överarmens anatomi
  • kan välja rätt nål i förhållande till kroppsbyggnaden hos den som skall vaccineras
  • kan visualisera var det anatomiskt rätta injektionsstället är.

Det kräver fördjupade kunskaper och övning för att kunna visualisera injiceringsstället och välja den rätta nålen. Med adekvat skolning minskas risken att vaccinet ges för högt eller för lågt.

Varför är injektionsstället viktigt?

Då vaccinet injiceras på rätt ställe i deltamuskeln (m. deltoideus) sugs vaccinet bra upp, vaccinationen är mera smärtfritt och risken för d lokala reaktioner minskar.

Om man sticker vaccinet för högt i överarmens muskel kan nålen träffa slemsäcken d.v.s. bursan mellan överarmsbenet och muskeln, rotator cuff eller t.o.m. ner till leden. 

I sällsynta fall har även rapporterats rörelsebegränsning i axeln, svaghet i armen, inflammation i slemsäcken och inflammationsliknande tillstånd i lederna. 

Om injektionen hamnar för lågt i nedre kanten av deltamuskel eller under finns det risk för att man träffar en nerv, och då kan följden vara en nervskada.

Hur hittar jag injektionsstället i deltamuskeln?

På bilderna 1, 2, 3 och 4 avbildas en fullvuxen persons överarm med axels anatomi och injektionsstället. För att gestalta injektionsstället kan en fiktiv triangel ritas upp på deltamuskeln.

Triangeln är 3-4 fingerbredder nedanför acromion (skulderhöjden) och den nedre kanten befinner sig i höjd med armhålan.

Det trygga injiceringsstället ligger således lite ovanför armhålan och på 3-4 fingerbredder under acromion (skulderhöjden). Observera att injektionsområdet i deltamuskeln inte är stort. är För att visualisera injektionsstället är det viktigt att visuellt och genom palpation med fingrarna leta efter rätt plats. 
Rätt injiceringsställe.
Bild 1. Injektionsställe för vaccinet är innanför triangeln som finns på bilden

Rätt injiceringsställe.
Bild 2. Injektionsstället för vaccinet sett från sidan

Rätt injiseringsställe.

Bild 3. Injiceringsstället för vaccinet i en vuxens överarm har ritats upp. (Bild: THL)

Injektionsstället kan vid behov fastställas med hjälp av fingrarna genom att sätta den vänstra handens tumme i armhålan på personen som skall vaccineras. Pekfingret är i samma linje som tummen.

Långfingret är i nedre kanten av acromion. Injektionsstället är då mitt emellan dessa två fingrar och i mittlinjen.

Rätt injiceringsställe.
Bild 4. Injiceringsstället visas med hjälp av fingren (Bild: THL)

Varför är rätt nålstorlek viktigt?

Om proportionen mellan injektionsnålen storlek och överarmens byggnad är rätt går vaccinet in i muskeln, sugs upp rätt och uppnår en optimal effekt. 

Om nålen är för kort kan vaccinet hamna i underhudsvävnaden istället för i muskeln. Följderna kan bli irritation, en inflammationsreaktion och t.o.m. nekros eller en steril abscess. 

Om nålen år för lång kan den träffa benet, nerver eller blodådror.

Hur väljer jag rätt storlek på nålen?

Då val av injektionsnål görs bör nålens längd och nålens diameter d.v.s. Gauge tas i beaktande.
Ju större G d.v.s. Gauge, desto tunnare är injektionsnålen. Då vaccinet ges i deltamuskeln är injektionsnålens diameter 22-25G.

Injektionsnålen bör vara tillräckligt lång så att den når till muskeln.  För en fullvuxen person skall injektionsnålen längd vara 25-40 mm, Välj alltid nålens längd enligt personen som skall vaccineras.

Ge akt på kroppsbyggnaden. Uppskatta storlek på överarmsmuskeln och tjockleken på fettvävnaden i underhuden.

Känn vid behov på överarmens uppbyggnad hos personen som skall vaccineras. Välj först därefter nålen som du skall vaccinera med.

Ju mera fettvävnad personen som skall vaccineras har på överarmen desto längre skall nålen vara.

Om deltamuskeln är mycket liten och den som skall vaccineras är kaketisk (utmärglad), bräcklig och nästan saknar underhudsvävnad rekommenderar en del sakkunniga en 16 mm:s nål. Då måste huden vara utspänd då man vaccinerar. I detta fall kan det vara bättre att ge vaccinet i lårmuskeln.