Förskrivning av vacciner och beslut om vaccination

Vacciner är receptbelagda läkemedel: för att en person ska kunna köpa vacciner på apotek krävs recept.

För de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet krävs inte recept. Vaccinerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, målgrupper och vaccinationsscheman fastställs i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (149/2017). 

De vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet upphandlas och levereras till välfärdsområdena med statens medel. Genomförandet av vaccinationsprogrammet hör till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter. Vaccinationer ges bland annat 

 • på hälsostationerna
 • på rådgivningsbyråerna
 • inom studenthälsovården
 • inom hemsjukvården
 • på sjukhusen. 

Vaccinationerna i vaccinationsprogrammet är gratis för den som vaccineras.

Vid hälsovårdscentraler, sjukhus och privata läkarstationer ges också vacciner som inte ingår i vaccinationsprogrammet. Vanligen förskrivs vacciner av läkare.

Planering och ordnande av vaccinationsverksamheten

Vad ska du beakta när du förskriver vacciner eller vaccinerar?

Vaccinationer är frivilliga. Vaccinationsbeslutet fattas tillsammans med den person som ska vaccineras eller personens föräldrar.

Innan du förskriver ett vaccin eller vaccinerar, ska du alltid kontrollera att det finns en indikation för att vaccinera och att det inte finns något hinder för vaccination.

Vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet och vaccinationsschemat är planerade så att ett så bra skydd som möjligt ska uppstå genom vaccination. Indikationerna för vaccinationer och vaccinationsschemana har fastställts av experter. 

Också de vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet ska förskrivas och ges efter behovsprövning. Vacciner ska inte ges om det inte finns en verklig risk för att insjukna i den sjukdom som vaccinet förebygger. Om risk inte föreligger, är det ingen nytta av vaccinationen och den ger upphov till onödiga kostnader för den som vaccineras. Dessutom är det möjligt att den vaccinerade får biverkningar av vaccinationen.

På webbsidan om vacciner A–Ö, i Resenärens hälsoguide (på finska) och i produktresumén finns information om vaccinets

 • indikationer
 • administrering, dosering och vaccinationsschema
 • kontraindikationer
 • eventuella försiktighetsåtgärder vid användning.

Vaccin A–Ö

Vaccination av resenärer

Observera att THL:s anvisningar ibland kan avvika från vaccinets produktresumé eller bipacksedel.

Läkare eller sjukskötare som förskriver vacciner bör ha aktuell information bland annat om vaccinerna, deras indikationer och kontraindikationer, doseringen och vaccinationsschemat samt om de sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.  

Vem har rätt att förskriva vacciner?

Läkare har rätt att förskriva alla vacciner. 

Sjukskötare kan ha begränsad förskrivningsrätt av vissa vacciner. Förutsättningarna är följande: 

 • Sjukskötaren har genomgått den tilläggsutbildning som fastställs i statsrådets förordning och som ger specialistkompetens för förskrivningsrätt.
 • Valvira har på ansökan registrerat sjukskötarens specialistkompetens i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
 • Sjukskötaren har ett skriftligt beslut av hälsovårdscentralens ansvariga läkare, där det bland annat står vilka läkemedel sjukskötaren har rätt att förskriva.

Sjukskötaren får en identifikationskod av Valvira som behövs för förskrivning av läkemedel.

Legitimerade sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som har fått rätt att utöva sjukskötaryrket med tillräcklig arbetserfarenhet kan ha rätt att förskriva följande vacciner för personer som fyllt 12 år:

 • vacciner mot influensa
 • vacciner mot hepatit
 • vacciner mot  TBE, dvs. fästingburen hjärninflammation.

Begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare (Valvira, på finska)

Begränsad förskrivningsrätt hos sjukskötare och den utbildning som krävs för specialistkompetens definieras i lagen: