Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineenä.

Muualla palvelussa

on verkkopalvelu lastensuojelun kanssa työskenteleville tahoille ja opiskelijoille.
Toimintakyky-sivusto on tarkoitettu sote-toimijoiden tueksi.

Muualla verkossa

VamO-hankkeessa kehitettiin sosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat vammaisen asiakkaan osallisuutta.
STM vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta.
Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Ajankohtaista

Uusi vammaispalvelulaki on siirretty tulemaan voimaan 1.1.2025. Lue lisää Uusi vammaispalvelulaki -sivulta!
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät järjestettiin 7.-8.2.2024! Tutustu esityksiin ja tallenteisiin!

Aiheinfo

Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu vammaisalan ammattilaisten työn tueksi.
THL pitää tärkeänä, että kaikki palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia. Vammaiset ihmiset tarvitsevat lisäksi toimivia ja yksilöllisiä erityispalveluita, jotka mahdollistavat omannäköisen elämän.
THL tutkii ja kehittää vammaispalveluita sekä edistää vammaisten ihmisten tarpeiden ja esteettömyyden huomioimista yhteiskunnassa.