Vammaispalveluista saamen kielillä

Saamen liput liehuvat tuulessa.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu lyhyesti sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja vammaisille henkilöille. Lisäksi on kuvattu lyhyesti palvelutarpeen arviointi ja siihen kuuluvat eri vaiheet kuten palvelujen hakeminen ja asiakassuunnitelma.

Huom! Alla olevat saamenkieliset sivut on julkaistu ennen hyvinvointialueille siirtymistä.

Asiakasprosessi-osiossa kerrotaan oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin sekä saamelaisten vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimisesta: