Sosiaalihuolto- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (Finlex)
Vanha Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Osa säännöksistä edelleen voimassa) (Finlex)
Sosiaalihuoltoasetus 607/1983 (Finlex)
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex)
Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (Finlex)
Laki omaishoidon tuesta 937/2005 (Finlex)
Perhehoitolaki 263/2015 (Finlex)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Finlex)

Vammaispalvelujen lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 (Finlex)
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987 (Finlex)
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 (Finlex)
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 988/1977 (Finlex) (Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä 1045/2008)
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 19.2.2010/133 (Finlex)

Päihdehuolto

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 (Finlex)

Eläke

Kansaneläkelaki 11.5.2007/568 (Finlex)
Laki takuueläkkeestä 20.8. 2010/703 (Finlex)
Työntekijän eläkelaki 19.5. 2006/395 (Finlex)

Lakisääteiset vakuutuskorvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4. 2015/459 (Finlex)
Liikennevakuutuslaki 26.6. 1959/279 (Finlex)

Lastensuojelu

Lastensuojelulaki 417/2007 (Finlex)

Päivähoito

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 (Finlex)
Asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 (Finlex)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (Finlex)
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 (Finlex)

Kelan vammaisetuudet

Laki vammaisetuuksista 570/2007 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta 453/2014 (Finlex)

Vakuutuslainsäädäntöä

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4. 2015/459 (Finlex)  
Liikennevakuutuslaki 26.6. 1959/279 (Finlex)