Statistikenkät till kommunerna

Statistikenkäten har avslutats. THL genomförde en statistik kartläggning av socialtjänsterna i kommunerna år 2019 från 2007 till 2020.

Resultaten enligt ämnesområde

Resultaten rapporteras ämnesområdesvis.

Statistikenkäten kompletterade verksamhetsdelen i Statistikcentralens statistik över kommunernas ekonomi och verksamhet vad gäller statistiken om socialtjänsterna.

Ytterligare information

Tuuli Puroharju  (social kreditgivning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte)
tfn 029 524 7042

Martta Forsell
tfn 029 524 7974

e-post: [email protected]