Rekommendationer och handböcker om skol- och studerandehälsovård

Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter

Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter (2020). Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 3b.

Guide för studerandehälsovården 2020 

Guide för studerandehälsovården 2020. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 17.

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter (2020). Utbildningsstyrelsen.

Handböcker om dokumentation

Hietanen-Peltola & Hakulinen (2022): Handbok om dokumentation: Barnrådgivning och skolhälsovård. 11/2022.  Institutet för hälsa och välfärd.

Mölläri K. (2021:) Handbok om dokumentation : Studerandehälsovård. 02/2021. Institutet för hälsa och välfärd.

Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården 

Mäki, P. m.fl. (2018): Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården. Metodhandbok. Institutet för hälsa och välfärd.
Publikationen i THL:s bokhandeln

Observera att Metodhandboken delvis är föråldrad. Blanketterna och anvisningarna i anslutning till dem har inte ändrats, men till övriga delar finns de aktuella anvisningarna för rådgivningsarbetet i Institutet för hälsa och välfärds nya NEUKO-databas.
Databasen NEUKO (Terveysportti)

Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården

Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården. (2004) Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:9. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet.

Maten ger välbefinnande och gemenskap

Statens näringsdelegation (2019): Maten ger välbefinnande och gemenskap. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Mat ger välbefinnande och studieförmåga

Mat ger välbefinnande och studieförmåga – Rekommendation om måltider för högskolestuderande (2021). Statens näringsdelegation och FPA.

Motionsrekommendation för barn och unga i åldern 7–17 år

Motionsrekommendation för barn och unga i åldern 7–17 år. (2021) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2021:20.

Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år

Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år (2021). Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2021:50.

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård (2010). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2010:11. Helsingfors: Social- och hälsovårdministeriet.

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet

Anvisningar för undervisnings- och utbildningsanordnare, skolor och läroanstalter
Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet
(uppdateras för närvarande). Utbildningsstyrelsen.

Säker läkemedelsbehandling  - Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling

Säker läkemedelsbehandling  - Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling. (2021). Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:7.

Vi äter och lär tillsammans - rekommendation för skolbespisningen

Vi äter och lär tillsammans - rekommendation för skolbespisningen (2017). Statens Näringsdelegation.
Publikationen i THL:s bokhandeln

Vår gemensamma skolväg : Handbok för att stödja elevernas närvaro och minska frånvaron inom den grundläggande utbildningen

Vår gemensamma skolväg : Handbok för att stödja elevernas närvaro och minska frånvaron inom den grundläggande utbildningen (2023). Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2023:40.