Frågor om hur coronavaccinen utvecklats

På den här sida finner du svar på frågor om hur coronavaccinen utvecklats och om mRNA-vaccinen 

Hur utvecklas coronavacciner?

När utvecklingen av ett vaccin inleds, måste man först utröna virusets struktur och i synnerhet de byggstenar som behövs för att ett skydd ska bildas. Detta görs genom laboratorieundersökningar och djurförsök. Därefter testas vaccinets effekt och säkerhet på människor i tre olika faser, vilket kan ta flera månader eller år.

Bilden som visar utvecklingsprocess av coronavaccin. Öppnas i ett nytt fönster.

Klicka för att förstora bilden.

Coronavaccinerna går genom alla normala testfaser för vacciner. Läkemedelsmyndigheterna vill ha belägg på vaccinernas effekt mot koronasjukdomen och säkerhet bland den smittutsatta befolkningen.

Innan vaccinet distribueras i Finland måste det ha försäljningstillstånd inom Europeiska unionen. Tillståndet beviljas av Europeiska kommissionen på förslag av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Huruvida vaccinet får försäljningstillstånd beror på forskningsresultaten och om förhållandet mellan skadan och nyttan med vaccinet är godtagbart. Efter det att kriterierna för vaccinerna effekt, kvalitet och säkerhet har uppfyllts föreslår EMA att kommissionen skall godkänna försäljningstillståndet. 

Varför har man kunnat utveckla coronavacciner snabbare än vanligt?

Bilden som visar coronavacciner snabb utveckling. Öppnas i ett nytt fönster.

Klicka för att förstora bilden.

Många faktorer har påskyndat utvecklingen och produktionen av coronavacciner. 

  • Forskarna har dragit nytta av tidigare forskning i utvecklingen av coronavaccinet
  • Produktionen av vaccinet har inletts innan forskningsfaserna avslutats 
  • Stora mängder pengar och arbetstid har använts för att ta fram vaccinet
  • Coronavaccinet går igenom samma forskningsfaster som andra vacciner, men forskningsfaserna har genomförts samtidigt.

mRNA-vacciner

mRNA-coronavaccinen grundar sig på en teknik som utvecklats sedan 1990-talet.

Hur fungerar mRNA-vaccinet?

Syftet med coronavaccinet är att väcka motståndskraft i synnerhet mot den viruspunkt där viruset fästs i värdcellen.

Det budbärar-RNA, det vill säga mRNA som mRNA-vaccinet innehåller, får muskelcellerna vid vaccinets injektionsställe att producera den aktiva substansen. Den aktiva substansen i coronavaccinen är coronavirusets ytprotein, det vill säga det så kallade spikproteinet.

Kroppens försvarssystem identifierar detta spikprotein som främmande och börjar producera antikroppar mot det. På så sätt lär vaccinet kroppen att bekämpa det egentliga coronaviruset om det virus som orsakar sjukdomen kommer in i kroppen.

Varifrån kommer vaccinets mRNA?

Det mRNA som vaccinet innehåller produceras syntetiskt i ett laboratorium. Det behövs t.ex. inga djur- eller människoceller för att producera det.

Kan vaccinets mRNA bli en del av cellers arvsmassa hos människa?

RNA och DNA har mycket olika strukturer. Därför kan coronavaccinets mRNA inte ansluta sig till cellers arvsmassa, det vill säga DNA hos den vaccinerade. mRNA

vaccinet kan alltså inte ändra människans arvsmassa. Dessutom bryts vaccinets mRNA snabbt ner i kroppen.

Var kan jag hitta information om coronavaccinets säkerhet?

Du kan läsa mer om coronavaccinens säkerhet och eventuella biverkningar på sidorna om de olika vaccinpreparaten. 
Coronavaccinpreparat

Det finns informationen om uppföljningen av biverkningar i Finland finns på sidorna Fråga om coronavaccinationer  
Frågor om coronavaccinationer

Det finns information om coronavaccinets säkerhet för gravida på en separat sida:
Coronavaccination av gravida och ammande mödrar

Tilläggsinformation om uppföljning av vaccinens säkerhet i allmänhet finns på sidorna Information om vacciner – biverkningar vid vaccinationer:
Biverkningar vid vaccinationer

Tilläggsinformation om hur vaccinens säkerhet undersöks finns på en separat sida:
Hur undersöks vaccinernas säkerhet?