Informationspaket för vaccinatören

I det här informationspaketet får du praktiska anvisningar för ditt arbete med vaccinationer.

Vaccinationsprogram för barn och vuxna

Här hittar du vaccinationsscheman för de vaccinationer som ges till alla barn och vuxna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Därtill hittar du information om vilka vaccin som erbjuds riskgrupper som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.
Vaccinationsprogram för barn och vuxna

Vaccinatören och påvisning av vaccinationskunskaper

Information om kompetenskraven för vaccinatörer och den nationella utbildningshelheten i vaccinationskunskap, som fungerar som ett inlärningsstöd.

De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Det finns vissa grundregler för hur man vaccinerar och lägger upp ett vaccinationsschema som är bra att komma ihåg vid planering av vaccinationer. Vilka vaccin får ges samtidigt? Ska vaccinationsserien tas om från början om den har avbrutits? Vad ska man göra om man av misstag ger en extra dos eller fel vaccin?
De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Vad utgör inte hinder för vaccination?

Det finns många situationer som inte utgör kontraindikationer mot vaccination, trots att de kanske betraktas som sådana. Bakom följande länk hittar du många exempel på sådana situationer.
Vad utgör inte hinder för vaccination?

Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Avsnittet ger information om de faktorer som ska beaktas före vaccination. Vad är allmänna kontraindikationer? Vad är vaccinspecifika kontraindikationer? När får man inte vaccinera? När måste vaccinationen senareläggas?
Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Vaccinationsprocessen

Anvisningar om hur vaccinationen planeras och utförs.    
Vaccinationsprocessen

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser 

I det här avsnittet får du information om hur man bygger upp ett vaccinationsskydd om vaccinationsserien inleds senare eller om den har avbrutits.
Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Vanliga frågor

Frågor och svar om vaccinationer och om hur man ger dem.
Vanliga frågor om vaccinationer
Vanliga frågor om att ge vaccinationer

Biverkningar av vaccin

Information om biverkningar och hur du kan bedöma om ett symtom eller en händelse som observerats efter en vaccination verkligen beror på vaccinationen. Information om hur vaccinationssäkerheten följs upp i Finland och internationellt.
Biverkningar av vaccinationer

Vaccinationsregistret och vaccinationstäckningen

THL har upprättat ett nationellt vaccinationsregister i Finland. Registret gör det möjligt att följa upp vaccinationstäckningen så gott som i realtid. På webbplatsen publiceras regelbundet rapporter baserade på vaccinationsregistret om vaccinationstäckningen. 
Vaccinationstäckning