Vaccination av olika målgrupper

Här berättar vi vilka vaccinationer THL rekommenderar för olika befolkningsgrupper och riskgrupper. 

På sidorna om vaccination av medicinska riskgrupper finns information och anvisningar bland annat om 

Här finns också information om vad man bör beakta vid vaccination av gravida kvinnor och kvinnor som planerar en graviditet. 

Vem ansvarar för vaccinationerna och kostnaderna för dem?

Här berättas också 

  • när och till vem vaccinet ges gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet
  • när arbetsgivaren ansvarar för vaccinationerna
  • när den behandlande enheten ska ha hand om vaccinationen
  • när personen själv skaffar vaccinet.

Dessa frågor behandlas också på sidorna om de enskilda vaccinerna i avsnittet Vacciner A–Ö. 
Vaccin A–Ö

Avsnittets innehåll