Mikrobiologiska analyser

Mannen städar.

I Laboratoriet för miljömikrobiologi i THL analyseras byggmaterialprover som kunderna lämnat in.

I proverna analyseras mikrobkoncentrationerna och -släkterna med en ackrediterad odlingsmetod i enlighet med förordningen och anvisningen om boendehälsa. I rapporten till kunden meddelas de koncentrationer som observerats och dessutom bedöms huruvida mikrobresultaten tyder på att det finns mikrobväxt i provet.

Läs mer:

Sidans innehåll:

Provtagning

Skicka en provtagningsblankett med provet:

Provtagningsblankett för byggmaterialprov (pdf 159 kb)

Instruktioner för att ta byggmaterialprover

  • Använd skyddhandskar vid provtagningen. Om de ställen där proverna tas och/eller det materialet som ni vill låta undersöka ser skadade ut med blotta ögat, kan både skyddkläder och andningsskydd av klass P3 vid behov används.
  • För att säkerställa den nödvändiga mängden prov, ta provet från en yta som mäter ca 10 cm x 10 cm, eller om materialet är poröst, ta då provet pä cirka 100 cm3. När ni tar materialprovet, tänk på att mikroberna växer på materialets yta. Ta därför provet från ett djup på ca 0,5–1 cm från ytan, eller lösgör endast den skadade delen av materialet, till exempel pappdelen på en gipsskiva.
  • Använd rena arbetsredskap. Om ni tar flera prover ska arbetsredskapen dessutom rengöras mellan varje provtagning.
  • Om borr har använts för att ta loss provet, ska provbiten vara tillräckligt stor. Om ni använder borr, gör en anteckning om detta på provtagningsblanketten.
  • Varje prov ska innehålla endast ett byggmaterial. Lägg in provet i en ren, sluten plastpåse och lämna provet för transport till laboratoriet genast efter provtagningen. Anteckna provets beteckning på påsen. Anteckna uppgifterna om provet på provtagningsblanketten och skicka in den tillsammans med provet. 
  • Om ni planerar att skicka in fler än 5 prover eller om proverna är våta ska ni ta kontakt med laboratoriet före provtagningen.

Sändning av prover

Postpaket

Välj ”Leverera till Posten” och skicka paketet till:

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för miljöhälsa
Kirsi Korhonen
Neulaniementie 4
70210 Kuopio

Paket får inte skickas till Postens automat.

Brev

Skicka provet som brev till:

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för miljöhälsa
PL 95
70701 Kuopio

Prislista

Analys av mikrobprover
Prov Pris Pris (inkl. moms 24 %)
Byggmaterialprover 143,97 €/prov 178,52 €/prov
Övriga tjänster
Tjänst Pris Pris (inkl. moms 24 %)
Beställning av mögelstam 62,31 €/stam 77,26 €/stam

Mer information om mikrobanalyser

Kaisa Jalkanen
forskare
029 524 7985
[email protected]

Information om testlaboratoriet

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.