Luftvägsvirus och inomhusluft

Flera luftvägsvirus, såsom coronavirus och influensa, smittar som droppsmitta och även via luften i form av finfördelade aerosoler. Droppar och aerosoler uppstår när en sjuk person andas, talar, sjunger, hostar, nyser eller ropar Ju starkare röst man använder, desto fler droppar och aerosoler uppstår.

Droppsmitta sker endast i närheten av den smittade personen. Aerosolerna däremot stannar kvar i luften och förflyttas även långa sträckor med luftens rörelser och de kan ibland orsaka smitta även längre bort i utrymmet. Om ventilationen är dålig kan aerosolerna sväva i luften i timmar. Därför ökar risken för luftburen smitta i inomhusutrymmen med bristfällig ventilation.

I vardagslivet minskar följande risken för eventuell luftburen smitta:

Vid närkontakt kan luftvägsinfektioner också smitta genom beröring om en sjuk person till exempel har hostat i händerna och därefter rört vid en annan människa.

En god kvalitet på inomhusluften stödjer hälsan och välbefinnandet. En välfungerande ventilation är också viktig för att avlägsna eventuella föroreningar i inomhusluften. Det finns flera sätt att förbättra ventilationen.

Hur ser jag till att ventilationen är tillräcklig?

Till exempel hemma och i andra utrymmen där man kontinuerligt vistas ska ventilationen vara på utan avbrott. Om ett sådant utrymme sporadiskt inte används kan effekten minskas, men ventilationen bör aldrig stängas av helt.

Ventilationens tilluft ska vara uteluft och ska alltid dimensioneras enligt utrymmets användningsgrad. När det finns fler användare än normalt i utrymmet, till exempel under ett besök, kan ventilationen effektiveras antingen genom att öka den maskinella tilluften eller genom fönstervädring. Luften ska gå från rena utrymmen till förorenade. I hemmen leds tilluften till sovrummen och därifrån till exempel till köket eller våtrummen.

Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska: byt luftfilter med rekommenderade intervall och rengör ventilationskanalerna regelbundet.

Vad är tillräcklig ventilation?

Enligt Miljöministeriets förordning (1009/2017) måste flödet av uteluft till en bostad vara minst 18 l/s under normal tid i Finland. Flödet av uteluft till vistelseutrymmen ska vara minst 6 l/s per person. Föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys rekommenderar att det dimensionerande luftflödet för den bästa klassen S1 är 0,5 l/s/golv-m2 + 10 l/s/person.

Man kan också själv bedöma om ventilationen i hemmet är tillräcklig. Tecken på god ventilation är om badrummet torkar snabbt efter duschen, om pappersark hålls kvar i frånluftsventilen tack vare en effektiv sugning och om inneluften har en neutral doft.

Hur kan jag på andra sätt effektivera ventilationen?

Om ventilationen inte kan regleras maskinellt så att den är tillräckligt effektiv, kan man kortvarigt vädra utrymmet, gärna med korsdrag, om vädret tillåter det (och med beaktande av om det finns mycket pollen och gatudamm i luften).

Hur ska man städa för att förebygga smitta?

När det gäller att förebygga smitta av luftvägsinfektioner hemma gäller samma anvisningar som för andra sjukdomar: städa aktivt och undvik till exempel att använda samma handdukar.

Alla ytor som man ofta rör vid, till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, strömbrytare och vattenkranar, bör rengöras omsorgsfullt. Hemma kan man använda ett svagt alkaliskt allrengöringsmedel för städning.

På vår webbplats

Coronavirus och tryggad vattenförsörjning
Frågor och svar om det nya coronaviruset och tryggad vattenförsörjning