Hyvinvointikoordinaattori alueella

Suomessa toimii useita alueellisia hyvinvointikoordinaattoreita. Näistä osa ovat palkattuina sote-kuntayhtymiin ja osa sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksikköihin. Myös maakuntien liitoissa toimii työntekijöitä, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hyvinvointityö.

Alueellisen hyvinvointikoordinaattorin tai vastaavan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi

 • alueellisen hyvinvointikertomuksen kokoamisesta vastaaminen
 • alueellisen, monisektorisen hyvinvointityön koordinointi
 • kuntien hyvinvointikoordinaattorien verkoston koordinointi
 • vuosittainen raportoiminen maakunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta
 • kuntien tukeminen ennakkoarvioinnissa, hyvinvointikertomustyössä ja hyvinvointiryhmien työskentelyssä
 • koulutusten järjestäminen kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä
 • valtakunnallisten ohjelmien ja suositusten toimeenpanon edistäminen omalla alueella.

Esimerkkejä alueilta: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation järjestäminen

Pirkanmaalla sairaanhoitopiirissä on jo vuonna 2009 perustettu ylilääkärin virka, jonka vastuualueena on ollut alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • terveydenhuoltolain mukaisen terveyden edistämisen koordinointi ja toimeenpano
 • terveyden edistämisen yhteishankkeiden koordinointi pirkanmaalaisten kuntien kanssa poikkihallinnollisesti
 • erikoissairaanhoidon roolin ja valmiuksien parantaminen terveyden edistämistyössä
 • erityisvastuualueen kanssa tehtävä yhteistyö ja osaamisen kehittäminen terveyden edistämistyössä
 • tieteellisen työn aktivoiminen terveyden edistämistyössä
 • yleislääketieteen vastuualueen ja terveyskeskusten kanssa hoitoketjusuunnitelmien valmistelu, joihin jatkossa sisällytetään yhtenä osana terveyden edistäminen
 • terveyden edistämisen keinojen jalkauttaminen osana sairaanhoitopiirin henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä yhdessä työterveydenhuollon kanssa.

Etelä-Savossa Essoten alueellisen hyvinvointikoordinaattorin työhön kuuluu

 • kehittää, koordinoida ja johtaa strategisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kokonaisuutta Essoten alueella
 • valmistella Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta (järjestäminen, palvelujen tuottaminen, yhdyspinnat) yhteistyössä maakunnallisen hyte-työryhmän kanssa
 • toimia nimettyjen alueellisten hyte-työryhmien puheenjohtajana 
 • toimia asiantuntijana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa (THL, STM, STESO, HPH, TF-MED jne.)
 • koordinoida alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen valmistelua
 • koordinoida eri aihealueiden hyte-työtä (ehkäisevä päihdetyö, tupakoinnista vieroitus, Savuton sairaala -auditointi)
 • koordinoida kuntayhteistyötä
 • toimia esimiehenä Vesote-kärkihanke -henkilöstölle
 • työskennellä ohjausryhmissä.