Alueellisia hyvinvointiverkostoja

Maakunnan, seudun tai sairaanhoitopiirin alueilla toimii useita erilaisia verkostoja, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.  

Verkostoja voivat hallinnoida esimerkiksi aluehallintoviranomainen, maakunnan liitto, sairaanhoitopiiri, ELY-keskus tai joku muu erikseen luotu toimija. Verkostojen tulisi olla tietoisia toisistaan ja tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen.

Tällä sivulla esitellään esimerkkejä alueellisista hyvinvoinnin edistämisen koordinoivista verkostoista ja alasivulla eri sisältöihin keskittyvistä verkostoista:
Alueellinen hyvinvointiverkostotyö
Muita alueilla toimivia verkostoja

  • Järjestöverkostot 
  • Elintapaverkostot 
  • Kulttuurihyvinvointiverkostot 
  • Maankäyttöön ja elinympäristöön liittyvät verkostot 
  • Osallisuusverkostot 
  • Työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät verkostot 
  • Turvallisuuteen liittyvät verkostot 

Alueellinen hyvinvointiverkostotyö: esimerkkejä

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkoston tehtävä on koota laaja-alaisesti yhteen alueelliset toimijat. Verkosto voi koordinoida, ohjata ja tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa. Lisäksi alueella toimii monialaisia muita eri sisältöihin keskittyviä verkostoja.

Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä

Pohjois-Pohjanmaalla toimivan laaja-alaisen Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän tehtävänä on

  1. käydä ja edistää hyvinvointiverkoston toimijoiden välistä vuoropuhelua, luottamusta, yhteistoimintaa ja synergiaa
  2. koordinoida, ohjata ja seurata hyvinvoinnin edistämistä 
  3. varmistaa, että hyvinvointi kytkeytyy alueen toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Lue lisää yhteistyöryhmästä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta

Vastaavia koordinoivia yhteistyöryhmiä 

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden verkostoesimerkkejä