Kuntouttava työtoiminta selkokielellä

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Jos olet ollut pitkään työttömänä, voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan.

Työtoiminnan tarkoitus on parantaa mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

Mitä kuntouttavassa työtoiminnassa tapahtuu?

Tutustut kuntouttavassa työtoiminnassa erilaisiin ammatteihin. Opit myös työelämän sääntöjä ja elämänhallintaa.

Voit osallistua työtoimintaan erilaisissa paikoissa, esimerkiksi

 • keittiössä
 • pesulassa
 • toimistossa
 • verstaalla

Muun muassa kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa.

Yritykset eivät saa järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.

Kuinka pitkiä työtoiminnan päivät ovat?

Yksi työtoiminnan päivä kestää 

 • vähintään neljä tuntia ja 
 • korkeintaan kahdeksan tuntia.

Osallistut työtoimintaan ainakin yhtenä päivänä viikossa.

Yhden viikon aikana sinulla voi olla korkeintaan neljä työtoiminnan päivää.

Työtoiminnan jakso kestää vähintään kolme kuukautta ja korkeintaan kaksi vuotta.

Saanko työtoiminnasta palkkaa?

Et saa työtoiminnasta palkkaa.

Sen sijaan saat kulukorvauksen tai toimintarahaa. Se maksetaan niiltä päiviltä, joina osallistut kuntouttavaan työtoimintaan.

 • Jos saat työttömyysetuutta, saat kulukorvauksen. Kulukorvaus on 9 euroa päivässä. 
 • Jos saat toimeentulotukea, saat toimintarahaa. Toimintaraha on 9 euroa päivässä. 

Sinulla on myös oikeus saada matkakorvausta. 

Mitä teen, jos sairastun?

Jos sairastut, ilmoita siitä heti työtoimintapaikkaasi.

Jos tarvitset terveydenhoitoa, ota yhteyttä terveyskeskukseen.

Sinulla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Jos sinulle sattuu jokin vahinko tai tapaturma, vakuutus korvaa sen.

Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on?

Sinulla on oikeus

 • saada hyvä perehdytys työhön
 • saada hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • pitää taukoja työpäivän aikana
 • kertoa huonosta kohtelusta
 • tehdä valitus tai kantelu huonosta kohtelusta
 • kieltäytyä työtoiminnasta tai keskeyttää se, jos sinulla on hyvä syy

Lue yleiskieliseltä sivulta lisää siitä, milloin voit keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan.

Sinulla on velvollisuus

 • osallistua kuntouttavaan työtoimintaan
 • noudattaa säännöllisiä työaikoja
 • noudattaa työpaikan turvallisuusmääräyksiä

Selkotunnus

Selkotunnus

Tämä verkkosivu täyttää selkokielen kriteerit ja sille on myönnetty selkotunnus.