Apinarokkorokote

Rokote antaa suojaa apinarokkoa ja isorokkoa vastaan.
Apinarokko

Apinarokon ehkäisyyn on Yhdysvalloissa hyväksytty käyttöön Jynneos-rokote. Sama rokote on Euroopassa ollut käytössä isorokkoa vastaan Imvanex-nimellä. Heinäkuussa 2022 Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi Imvanex-rokotteen käytön myös apinarokkoa vastaan.

Apinarokkoepidemian hillitsemiseksi EU on hankkinut Jynneos-rokotetta käytettäväksi myös Euroopassa.

Tällä sivulla:

Kenelle apinarokkorokote annetaan?

Rokote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, joilla on todettu suuri riski apinarokkoinfektioon.

Apinarokkorokotetta suositellaan apinarokolle altistuneille ja apinarokkoon sairastuneen lähikontakteille yksilöllisen arvion perusteella. Lisäksi rokotuksia suositellaan apinarokon riskiryhmiin kuuluville.

Rokote ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, mutta se on saajalleen maksuton. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä.

Rokotukseen tarvitaan lääkärin määräys. Paikallisesti on syytä sopia, miten lääkärin määräys järjestetään. Suosittelemme, että rokotuspäätökset keskitetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi infektio- tai tartuntatautilääkärille.

Altistuneiden ja sairastuneen lähikontaktien rokotukset 

Altistumisen arvioi terveydenhuollon ammattilainen. 

Altistuneita ja sairastuneiden lähikontakteja ovat: 

 • sairastuneen seksikontaktit
 • henkilöt, jotka ovat olleet suorassa kosketuksessa rakkuloihin tai rakkulaeritteisiin
 • samassa taloudessa asuvat tai riskiarvion perusteella vastaavissa olosuhteissa sairastuneen kanssaoleskelleet henkilöt
 • sairastunutta hoitaneet henkilöt (kuten terveydenhuollon henkilöstö), jotka eivät ole suojautuneet asianmukaisesti
  Katso Apinarokko-sivulla otsikko "Suojautuminen terveydenhuollossa".
 • laboratoriohenkilökunta, joka on altistunut virusta sisältäneelle näytteelle työtapaturman vuoksi.

Lähtökohtaisesti sairastuneen apinarokkotartunta tulisi olla varmistettu laboratoriotutkimuksella. Hyvin vahvassa tartuntaepäilyssä rokote voidaan tapauskohtaisesti harkiten antaa testiin ohjatun lähikontakteille jo ennen kuin taudista on saatu laboratoriovarmistus. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos sairastuneen tiedetään altistuneen apinarokolle.

Riskiryhmien rokotukset 

Apinarokkorokotusta suositellaan henkilöille, joilla arvioidaan olevan suurin riski saada apinarokkotartunta. Riskiryhmiin kuuluvien määrittelyssä on huomioitu sekä tartuntariski että rokotteiden rajallinen saatavuus.

Riskiryhmiin kuuluvat:

 • Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa ja joilla ollut useita satunnaisia seksikumppaneita viimeisen puolen vuoden aikana
 • HIVin ennaltaehkäisevää lääkitystä eli prep-lääkitystä käyttävät miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
 • Prep-hoitoon jonottavat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Suomessa käytetään Jynneos-rokotetta.

 • Rokote sisältää vaikuttavana aineena eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. 
 • Rokotteessa on apuaineena trometamiinia. 
 • Rokote sisältää pieniä määriä gentamysiinia ja siprofloksasiinia

Virus on heikennetty niin, että se ei voi lisääntyä ihmissoluissa eikä aiheuttaa apinarokkoa tai isorokkoa. Rokotteen virukset on kasvatettu kanan alkiosoluissa. 
Allergisten rokottaminen

Annostus ja aikataulu

Annostus ja aikataulu vaihtelevat sen mukaan, mihin rokotusten kohderyhmään henkilö kuuluu.

Altistuneiden ja sairastuneiden lähikontaktien rokotukset

Altistuneelle ja lähikontakteille suositellaan yhtä rokoteannosta 4 päivän kuluessa altistumisesta. Rokotus voidaan antaa vielä 14 päivän kuluessa altistumisesta, mutta tällöin sen teho saattaa jäädä heikommaksi. Mitä nopeammin altistunut henkilö saa rokotteen, sitä parempi.

Rokotetta ei anneta, jos henkilöllä on jo apinarokkoon sopivia oireita.

Jos altistus jatkuu tai sen arvioidaan toistuvan, suositellaan toista rokoteannosta aikaisintaan neljän viikon kuluttua.

Immuunipuutteisille suositellaan aina yhteensä kahta rokoteannosta vähintään neljän viikon välein annettuna. 

Jo yksi rokoteannos tuottaa hyvän suojan apinarokkoa vastaan. Rokotussarjaan kuuluva toinen annos lähinnä pidentää suojan kestoa. 

Riskiryhmien rokotukset

Riskiryhmiin kuuluville suositellaan yhteensä kahta rokoteannosta vähintään neljän viikon välein.

Rokotteen säilytys ja säilyvyys

Rokote säilyy pakastettuna -25 – -15 asteessa alkuperäispakkauksessa. 

Sulatuksen jälkeen rokotetta säilytetään jääkaapissa +2–+8 asteessa. Rokotteen säilyvyysaika tässä lämpötilassa on 8 viikkoa.

Rokote on herkkä valolle.

Rokotepullo ei säily lävistettynä. Ruiskuun vedetyt rokoteannokset on käytettävä viipymättä.

Rokotteen valmiiksi saattaminen

Rokotepullossa on 0,5 ml käyttövalmista rokotetta. Rokoteliuosta ei laimenneta. 

Rokotepakkauksessa ei ole mukana neuloja tai ruiskuja.

Rokotteen täytyy olla sulanut ja huoneenlämpöinen ennen rokottamista. Huoneenlämpöön ottamisen jälkeen rokote tulee käyttää viipymättä.

Rokoteliuos on sulaneena maitomainen, vaalean keltainen tai vaalean värinen. Rokoteliuosta ei saa käyttää, jos siinä näkyy hiukkasia tai se on poikkeavan värinen.

Pyöritä rokotepulloa varovasti noin 30 sekuntia ennen kuin vedät rokotetta ruiskuun. 

Vaihda ruiskuun neula rokottamista varten.

Rokotusohjeet

Rokote voidaan antaa ihonsisäisesti eli intradermaalisesti (ID) tai ihonalaisesti eli subkutaanisesti (SC).

Ihonalaisesti (SC) annettuna yhden rokoteannoksen koko on 0,5 ml eli yhdestä rokotepullosta saadaan yksi rokoteannos. Ihonsisäisesti (ID) annosteltuna yhden rokoteannoksen koko on 0,1 ml eli yhdestä rokotepullosta voidaan saada neljä rokoteannosta.  

Tutkimuksissa ihonsisäisesti annetulla 0,1 ml:n annoksella on saatu yhtä hyvä vaste kuin ihonalaisesti annetulla 0,5 ml:n annoksella.

Ihonsisäinen annostelu (ID)

Ihonsisäinen pistotekniikka vaatii osaamista ja harjoittelua sekä oikeanlaiset välineet. Suosittelemme tätä tekniikkaa riskiryhmään kuuluvien henkilöiden rokottamiseen, koska tällä tekniikalla rokotteita riittää useammalle. 
Katso tarkat ohjeet: Apinarokkorokotteen antaminen ihonsisäisesti eli intradermaalisesti

Ihonalainen annostelu (SC)

Ihonalaista annostelua voidaan käyttää altistuneiden rokottamiseen ja jos rokotetaan vain yksittäisiä ihmisiä tai jos rokottajalla ei ole kokemusta ihonsisäisestä pistotekniikasta.

Ihonalaisesti (SC) annettuna yhden rokoteannoksen koko on 0,5 ml.

Käytä ihonalaiseen rokottamiseen neulaa, jonka läpimitta on 23–25G.  
Katso tarkemmat ohjeet oikean neulan valintaan. 

Pistä rokote ihon alle (SC) olkavarteen. 
Katso tarkat ohjeet ihonalaisesta pistotekniikasta 

Sopiiko rokote kaikille?

Rokote sopii lähes kaikille.

Myös voimakkaasti allergisen voi yleensä rokottaa. Esimerkiksi tavanomaiset ruoka-aineallergiat eivät estä rokottamista. Edes anafylaktinen reaktio jonkin toisen rokotteen antamisen jälkeen ei suoraan estä rokotteen antamista. Tällaisessa tilanteessa rokotuspäätös arvioidaan aina yksilöllisesti.
Allergisten rokottaminen

Vaikka rokote sisältää elävää virusta, rokotteen virus on heikennetty niin, että rokote voidaan antaa myös immuunipuutteiselle. Voimakkaasti immuunipuutteiselle rokote voidaan antaa yksilöllisen harkinnan mukaan tarvittaessa hoitavaa lääkäriä konsultoiden. Rokotteen teho saattaa immuunipuutteisella olla heikompi.
Immuunipuutteisten rokottaminen

Raskaana olevien rokottamisesta on vielä rajallisesti tutkimustietoa. Eläinkokeissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia sikiölle. Raskaana olevan rokottamista tulee harkita vain, jos rokottamisen hyödyt ylittävät mahdolliset haitat.

Tutkimustietoa imettävien rokottamisesta ei toistaiseksi ole. Imetyksen aikaista rokottamista tulee aina arvioida yksilöllisesti.

Rokotetta ei ole tutkittu lapsilla. Alle 18-vuotiaiden rokottamista suositellaan vain yksilöllisen harkinnan perusteella huomioiden rokotettavan tartunnan ja vakavan taudin riski sekä mahdolliset rokottamiseen liittyvät riskit.

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokotetta ei anneta henkilölle, joka on saanut anafylaktisen reaktion edellisestä rokoteannoksesta tai jostain rokotteen aineosasta.
Anafylaksia

Siirrä rokotusta, jos henkilöllä on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Varotoimenpiteenä emme suosittele antamaan samanaikaisesti muita rokotteita. Huomioi varoaika muihin eläviin heikennettyihin rokotteisiin nähden:
Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt 

Mitä hyötyjä rokotteella on?

Rokote antaa suojaa apinarokkoa vastaan.

Rokotteen on todettu tuottavan samankaltaisen vasteen kuin aiemman polven isorokkorokotteiden. Aiemman polven rokotteiden on todettu tuottavan jopa 85 prosentin suojatehon apinarokkoa vastaan.

Yhdysvalloissa apinarokkotartuntojen ilmaantuvuus on rokottamattomilla ollut 10 kertaa korkeampi kuin kaksi rokoteannosta saaneilla.
Toistaiseksi julkaistuissa, vielä vertaisarvioimattomissa tutkimuksissa rokotteen tehokkuudeksi on arvioitu noin 78 prosenttia.

Altistumisen jälkeisestä rokottamisesta on rajallisesti tutkimustietoa. Eri tutkimuksissa altistumisen jälkeen rokotetuista 4–10 prosenttia on rokotuksesta huolimatta sairastunut apinarokkoon.

Mitä haittoja rokotteella voi olla?

Tavanomaisimmin ilmenee pistosalueen paikallisia oireita, kuten kipua, punoitusta, turvotusta ja kutinaa.

Tavallisia ovat myös ohimenevät yleisoireet, kuten lihaskipu, päänsärky, väsymys, pahoinvointi ja vilunväristykset.

Muut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia.

Ihonsisäisesti annosteltu rokote voi aiheuttaa enemmän paikallisoireita ja oireet saattavat kestää pidempään. Yleisoireita on tutkimuksissa esiintynyt molemmilla annostelutavoilla saman verran.

THL toimii tartuntatautien torjunnan asiantuntijalaitoksena ja ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntaa mm. kunnissa ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä. THL:n antamat ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia.

Kirjallisuuslähteet

Possible use of the vaccine Jynneos against infection by monkeypox virus. EMA. 27.6.2022 (pdf 185 kt)

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak - first update. European Centre for Disease Prevention and Control. 8.7.2022

EMA’s Emergency Task Force advises on intradermal use of Imvanex / Jynneos against monkeypox. EMA 19.8.2022

Payne A, Ray L, Cole M, ym. Reduced Risk for Mpox After Receipt of 1 or 2 Doses of JYNNEOS Vaccine Compared with Risk Among Unvaccinated Persons — 43 U.S. Jurisdictions, July 31–October 1, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:1560–1564.

Arbel R, Sagy YW, Zucker R, ym. Effectiveness of a single-dose Modified Vaccinia Ankara in Human Monkeypox: an observational study. Research Square. September 23, 2022.

Bertran M, Andrews N, Davison C, ym. Effectiveness of one dose of MVA-BN smallpox vaccine against monkeypox in England using the case-coverage method. MedRxiv. [Preprint.]  December 14, 2022.

Thy M, Pfeiffer-Smadja N, Mailhe M ym. Breakthrough infections after post-exposure vaccination against Monkeypox. MedRxiv. [Preprint.]  August 04, 2022.

Merad Y, Gaymard A, Cotte L, ym. Outcomes of post-exposure vaccination by modified vaccinia Ankara to prevent mpox (formerly monkeypox): a retrospective observational study in Lyon, France, June to August 2022. Euro Surveill. 2022 Dec;27(50):2200882.