MPR-rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet

Tarkista aina eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita koskevat yleiset vasta-aiheet ja varotoimet.

MPR-rokotetta ei saa antaa henkilölle

 • joka on edellisestä rokoteannoksesta saanut vakavan, välittömän allergisen reaktion eli anafylaksian
 • jolla on todettu anafylaktinen reaktio neomysiinille tai muulle apuaineelle
 • jonka vastustuskyky on voimakkaasti heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia
 • joka on raskaana

MPR-rokotusten vasta-aiheet ja varotoimet voivat olla myös tilapäisiä.

Arvioi rokotuspäätös aina yksilöllisesti. Vertaa rokotuksen hyötyjä rokottamisen mahdollisiin riskeihin.

Tällä sivulla

Kuume MPR-rokotuksen vasta-aiheena

Älä anna MPR-rokotusta kuumeen tai kuumeisen taudin aikana, vaan siirrä rokotus myöhemmäksi. 
Rokotus ei vaikeuta infektiotautia. Sen sijaan ainakin teoriassa infektio voi heikentää elävien rokotteiden tehoa.

Aiemmat kouristukset tai kuumekouristukset eivät estä rokottamista. Jos rokotettavalla on taipumusta kuumekouristuksiin, opasta kuumetta alentavan lääkkeen käyttö.

Epäily allergisesta reaktiosta

Epäilty tai todettu yliherkkyys MPR-rokotteen ainesosalle ei välttämättä estä rokottamista. 
Päätös rokottamisesta tehdään tapauskohtaisesti. Useimmiten rokote voidaan antaa lääkärin valvonnassa. 

Pidennä tarvittaessa rokotuksen seuranta-aikaa.Esimerkkejä allergisten MPR-rokotuksista

1. Rokotettavalla on todettu välitön yliherkkyys neomysiinille tai anafylaksian oireita aiemman MPR-rokotuksen jälkeen

 • Pyydä allergialääkärin arvio
 • MPR-rokote annetaan poliklinikalla, seuranta-aika kaksi tuntia.

2. Rokotettavalla on viivästynyt yliherkkyys (tyyppi IV) jollekin rokotteen ainesosalle

 • Neomysiinin aiheuttama kosketusihottuma ei lisää anafylaksian riskiä.
 • Anna MPR-rokote normaalisti.

3. Rokotettavalla on todettu kananmuna-allergia

 • MPR-rokote on valmistettu kanan alkion ihosoluviljelmissä. Se sisältää niin vähän kanan tai kananmunan proteiineja, että kananmunalle allergiset saavat hyvin harvoin oireita.
 • Rokotettavaa ei tarvitse altistaa eikä testata kananmunalla.
 • Voit antaa MPR-rokotteen normaalisti.

 Allergisten rokottaminen

Raskaus ja imetys

MPR-rokotetta ei saa antaa raskauden aikana.

 • Raskauden ehkäisyä suositellaan kolmen kuukauden ajan rokotuksesta.
 • Vahingossa raskauden aikana annettu MPR-rokote ei ole raskauden keskeytyksen peruste.
 • Raskaana olevan perheenjäsenet ja läheiset voi rokottaa normaalisti. Rokotevirukset eivät tartu rokotetusta muihin ihmisiin.

Imetys ei estä äidin eikä lapsen rokottamista. Imetysaikana annetun rokotteen heikennetty vihurirokkovirus saattaa siirtyä äidinmaidon välityksellä imeväiseen. Lapsilla ei kuitenkaan ole havaittu vihurirokon oireita.

Raskaana olevien rokottaminen

Immuunijärjestelmää heikentävä sairaus tai lääkitys

Voimakkaasti immuunipuutteiselle ei saa antaa MPR-rokotusta, sillä rokote sisältää eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia. 

Lievä tai keskivaikea immuunipuutos ei aina estä rokottamista. MPR-rokotusta on harkittava yksilöllisesti. Rokotuksesta odotettavaan hyötyyn vaikuttavat

 • tautiin sairastumisriski, tartunnan vaara, infektiopaine ja epidemiatilanne
 • taudin vaarallisuus: jälkitaudit ja komplikaatiot
 • rokotteen teho, joka saattaa jäädä heikommaksi kuin terveillä rokotetuilla.

Hyötyjen puntaroinnin lisäksi arvioi, kuinka suuri on heikennetyn rokoteviruksen aiheuttama sairastumis- ja jälkitautiriski verrattuna luonnon viruksen aiheuttamaan riskiin.

Rokotuspäätökseen vaikuttaa myös se, minkälaisesta ja minkä asteisesta immuunipuutoksesta on kyse. Merkitystä on erityisesti CD4-solujen määrällä. 

Hoitava lääkäri päättää rokotuksesta ja määrittää sen optimaalisen ajoituksen. MPR-rokotusta voidaan harkita esimerkiksi HIV-positiiviselle, joka on oireeton tai jolla on lieviä taudin oireita. Vastustuskyky ei saa olla voimakkaasti heikentynyt.

Immuunipuutteinen henkilö perheessä

 • Jos vaikeasti immuunipuutteista ei voida rokottaa, huolehdi MPR-taudeille alttiiden läheisten rokotuksista.
 • Rokotteen heikennettyjen tuhkarokko-, sikotauti- tai vihurirokkovirusten ei ole havaittu tarttuvan immuunipuutteiseen perheenjäseneen.

Immunoglobuliinihoito tai verensiirto

Tuhkarokolle, sikotaudille tai vihurirokolle altistuneelle henkilölle voidaan antaa MPR-rokote, vaikka hän olisi vastikään saanut gammaglobuliinia tai verensiirron. 

Muissa tilanteissa rokotusta on syytä lykätä

 • verensiirron jälkeen vähintään kolme kuukautta
 • suuriannoksisen gammaglobuliinihoidon (0,4–2 g/kg iv.) jälkeen 8–11 kuukautta
 • plasma- ja trombosyyttivalmisteiden jälkeen seitsemän kuukautta

Edellä mainittuina ajanjaksoina rokotuksesta ei ole haittaa, mutta immunoglobuliinit ja verivalmisteet saattavat vähentää elävien heikennettyjen virusrokotteiden tehoa.

Anna tarvittaessa uusi rokoteannos, jotta riittävä suoja tauteja vastaan varmistuu.

Trombosytopenia eli verihiutaleniukkuus

Verihiutalepitoisuuden pienenemistä esiintyy erilaisissa virustaudeissa sekä tuhka- ja vihurirokon jälkitautina. Se on myös hyvin harvinainen MPR-rokotteen haittavaikutus.

 • Jos rokotettava on aiemmin sairastanut trombosytopenian, lääkäri arvioi, voiko MPR-rokotuksen antaa.
 • Varsinkin toisen MPR-annoksen antamista on harkittava huolellisesti, jos rokotettava on sairastunut kuuden viikon kuluessa ensimmäisestä rokotuksesta.

Ehdotonta estettä rokotusten jatkamiselle ei kuitenkaan ole. Useimmiten hyöty rokotuksen antamasta suojasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan on suurempi kuin trombosytopenian uusiutumisriski. 

Riski sairastua luonnon vihuri- tai tuhkarokon aiheuttamaan trombosytopeniaan on vähintään kymmenkertainen verrattuna riskiin sairastua MPR-rokotteen aiheuttamaan trombosytopeniaan.

MPR-rokotus ja Mantoux-testi

MPR-rokotteen tuhkarokko-osa voi väliaikaisesti heikentää tuberkuliinitestin reaktiota.

 • Voit tehdä Mantoux-testin ja antaa MPR-rokotteen samana päivänä.
 • Jos testiä ei ole tehty ennen rokotusta eikä sitä tehdä yhtä aikaa rokotuksen kanssa, lykkää testiä neljä viikkoa.
 • Jos testaus on välttämätöntä aikaisemmin, huomioi, että se voi antaa väärän negatiivisen tuloksen.