Usein kysyttyä MPR-rokotuksista

Tällä sivulla 

Yleistä MPR-rokotuksista

Onko erillisiä tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteita saatavilla?

Ei ole. Suomessa käytetään vain MPR-rokotetta, joka antaa suojaa kaikkia kolmea tautia vastaan. 

On selkeää näyttöä siitä, että MPR-yhdistelmärokotteet ovat lapsen edun mukaisia ja siksi ne on valittu kansalliseen rokotusohjelmaan lähes kaikissa länsimaissa. 

Ne ovat turvallisia, antavat suojan kolmea tautia vastaan ja pistoksia tarvitaan kouluikään mennessä yhteensä vain kaksi. 

Jos rokotteet annettaisiin erillisinä, pistoksia tarvitaan yhteensä kuusi. Tällöin lapsi saattaa ehtiä sairastua johonkin näistä taudeista ja tartuttaa myös niitä eteenpäin ennen kuin kaikki rokotukset on ehditty antaa. 

On myös näyttöä siitä, että yksittäiset rokotteet eivät paranna rokotuskattavuutta vaan päinvastoin. 

Voiko voimakkaasti kananmunalle allergiselle antaa MPR-rokotteen?

Kyllä voi. Rokote on valmistettu kanan alkion ihosoluviljelmissä, ei kananmunissa. Valmistustavan vuoksi se ei sisällä merkittäviä määriä ovalbumiinia.

Asiakas on saanut aikoinaan kaksi Triviraten-rokotetta kananmuna-allergian takia. Triviraten vedettiin pois markkinoilta heikon sikotautikomponentin takia. Onko hänen sikotautisuojansa riittävä?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kaikille yhden tai kaksi annosta Triviraten-rokotetta saaneille yhtä ylimääräistä MPR-rokotetta sikotautisuojan varmistamiseksi. Eli asiakkaalle annetaan vielä yksi annos MPR-rokotetta.

Jos henkilö on saanut 1,5-vuotiaana Triviraten-rokotteen, mutta 6-vuotiaana ihan tavallisen MPR:n, niin annetaanko kuitenkin yksi ylimääräinen MPR?

Kyllä, koska suosituksessa kyseessä on juuri ylimääräinen annos, joka annetaan kaikille yhden tai kaksi annosta Triviraten-rokotetta saaneille.

Onko MPR-rokotteessa sikaa sisältäviä ainesosia?

Priorix-rokote ei sisällä liivatetta. 

M-M-RVAXPRO-rokotteessa käytetty liivate on peräisin siasta. Rokotteessa käytetty liivate eli gelatiini on puhdistettu tarkoin. Lisäksi se on rikottu ainesosiinsa niin, että se ei enää muistuta esimerkiksi ruuassa käytettyä gelatiinia. 

Kun esimerkiksi nenäsumutteena annettavasta influenssarokotteesta on erittäin tarkalla menetelmällä etsitty sian DNA:ta, sitä ei ole löydetty.

Maailman terveysjärjestö WHO kutsui yli 100 islamin oppinutta kokoukseen, jossa käsiteltiin muun muassa rokotteissa olevan liivatteen merkitystä. Kokouksen perusteella Maailman terveysjärjestö, WHO, antoi julkilausuman, jonka mukaan liivate on niin puhdistettua ja muunneltua, että se on menettänyt yhteytensä sikaan. Julkilausuman mukaan muun muassa liivatetta sisältävät rokotteet sopivat myös islaminuskoisille. 

Osa aikuisista ja yli 6-vuotiaista on saanut vain yhden annoksen MPR-rokotetta. Tulisiko heille antaa toinen annos?

Kyllä, heidän kannattaisi saada toinen annos. Toinen annos parantaa rokotussuojaa.

Minimiaikaväliksi suositellaan 6 kuukautta. Tehon kannalta paras aikaväli on 2–3 vuotta.

Aiheuttaako MPR-rokote autismia?

Ei aiheuta. 1990-luvun lopulta peräisin oleva kohu on todettu useissa tutkimuksissa perättömäksi. 

Esimerkiksi yli 500 000 lasta käsittäneessä tanskalaistutkimuksessa terveydenhuollon rekistereistä haettiin tiedot kaikkien lasten MPR-rokotuksista ja autismidiagnooseista. Rokotetuilta ja rokottamattomilta lapsilta löytyi autismia yhtä usein.

2000-luvulla on julkaistu myös useita muita tutkimuksia, joiden mukaan MPR-rokotuksella ei ole yhteyttä autismiin.

Lasten MPR-rokotuksista

Voivatko yksivuotiskäynnillä annettavat kolme rokotetta kuormittaa lapsen elimistöä liikaa?

Lapsen elimistö sietää hyvin rokotteiden yhtäaikaisen antamisen. Kolmikuinen lapsikin saa neuvolassa normaalisti kolme rokoteannosta yhdellä kertaa.

Lapsen suojan kannalta on tärkeää, että viitos-, pneumokokkikonjugaatti- ja MPR-rokote annetaan ajallaan. Rokotusten siirtämistä ei suositella. Siirtäminen viivästyttää riittävän rokotussuojan muodostumista. 

Mihin MPR-rokote pistetään? Yksivuotiashan saa neuvolakäynnillä rokotteen molempiin reisiinsä.

MPR-rokotteen voi pistää olkavarteen.

Seitsemänvuotias ei ole saanut yhtään MPR-rokotetta. Tarvitseeko hän enää MPR-rokotusta?

Rokotetta suositetaan kaikille niille, jotka eivät ole saaneet näitä rokotteita tai sairastaneet MPR-tauteja. 

Lapselle annetaan nyt ensimmäinen MPR-rokote ja kahden vuoden kuluttua toinen MPR.

Voiko MPR-rokotteen antaa lapselle, jolla on vesirokko?

Suositus on, että rokotus siirretään. Rokotus voidaan antaa, kun lapsi on toipunut.

Kuusivuotiaalle pojalle ei ole pistetty toista MPR-rokoteannosta, koska ensimmäisen annoksen jälkeen hänelle tuli imusolmuketurvotusta ja ihottumaa koko keholle. Voiko toisen annoksen antaa?

Kyllä voi. Kyseessä on tyypillinen, tavanomainen ensimmäisen MPR-rokotteen aiheuttama reaktio: lievä tuhkarokkomainen ihottuma ja imusolmukkeiden suurentuminen. Näitä oireita ei ole odotettavissa toisen annoksen jälkeen.

Lapselle nousi MPR-rokotuksen jälkeen kuume. Voiko hän ottaa kuumelääkettä ilman, että rokotteen teho laskee?

Kuumelääkettä voi antaa, ja se on suositeltavaakin lapsen olon helpottamiseksi. Lääkitys ei vaikuta rokotteen tehoon.

Lapselle nousi ensimmäisen MPR-rokotuksen jälkeen 39,4 asteen kuume ja hän oli levoton. Voiko toista MPR-rokotetta antaa?

Rokotteen voi antaa. Kuume 5–12 vuorokautta ensimmäisen MPR-rokotuksen jälkeen on normaali rokotusreaktio. Toisen annoksen jälkeen tällaiset reaktiot ovat tavattoman harvinaisia.

Pojalle tuli ensimmäisen MPR-rokotuksen jälkeen niveloireita ja korkea kuume. Annetaanko hänelle toinen rokoteannos?

Annetaan. Tällaisia oireita saattaa esiintyä ensimmäisen MPR-annoksen jälkeen, eivätkä ne ole vaarallisia. Toisen rokoteannoksen jälkeen reaktiota ei yleensä esiinny.

Lapsi sai MPR-rokotteen ja noin vuoden kuluttua siitä hän sairasti idiopaattisen trombosytopenian (ITP). Voiko hänelle antaa MPR:n kuusivuotiaana?

MPR-rokotukseen on kuvattu liittyvän trombosytopeniaa eli verihiualeniukkuutta. Sen yleisyys on tutkimuksissa ollut noin 1 tapaus 50 000 rokotettua kohden.

Suomalaistutkimuksen perusteella trombosytopenia ilmenee tällöin viimeistään kahden kuukauden kuluttua rokotuksesta. Sairastetun tuhkarokon tai vihurirokon jälkeen trombosytopeniavaara on vähintään kymmenkertainen. 

Tässä tapauksessa taudin ilmaantumisen ja rokotteen annon välillä on niin pitkä aika, että rokote ei ole voinut aiheuttaa trombosytopeniaa. Lapsi voi siis saada toisen MPR-annoksen.

ITP:n yhteyttä rokottamiseen on syytä epäillä, jos MPR-rokotuksesta on alle 6–8 viikkoa. Jos rokotettava on sairastunut kuuden viikon kuluessa ensimmäisestä rokotuksesta, toisen MPR-rokoteannoksen antamista on harkittava huolellisesti. 

Ehdotonta estettä rokotusten jatkamiselle ei kuitenkaan ole. Useimmiten hyöty rokotuksen antamasta suojasta tuhka- ja vihurirokkoa vastaan on suurempi kuin trombosytopenian uusiutumisriski.

Kuusivuotias lapsi sai juuri MPR-rokotteen. Hänellä oli ollut vesirokko, joka oli puhjennut puolitoista viikkoa sitten. Lapsi tuli rokotuksesta kalvakkaaksi. Onko se vaarallista?

Rokottaminen sinänsä voi aiheuttaa ohimenevää huonovointisuutta varsinkin tämän ikäisillä lapsilla. Kuvattu oire on ohimenevä ja vaaraton.

Onko MPR-valmistetta vankomysiiniallergiselle lapselle?

Normaali MPR-rokote käy. Se ei sisällä vankomysiiniä. Rokotteen säilytteenä on neomysiiniä, joka ei ole rokottamisen este tässä tapauksessa.

Kuusivuotias lapsi on saanut MPR-rokotteen. Terveydenhoitaja huomaa, että lapselle on pistetty gammaglobuliinia kuukausi sitten. Onko tästä haittaa?

Gammaglobuliini tai verensiirto voi neutraloida tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkoviruksia, jolloin suoja voi jäädä normaalia heikommaksi. Taukoa pitäisi olla vähintään kolme kuukautta. 
Lapselle suositetaan vielä yhtä MPR-rokotetta 2–3 vuoden kuluttua.

Ulkomailta muuttanut koululainen on saanut lähtömaassaan tuhkarokko- ja sikotautirokotteet. Tarvitseeko hän MPR-rokotetta?

Aiemmista rokotuksista huolimatta annetaan kaksi MPR-rokotetta 2–3 vuoden välein. Ilman näitä MPR-rokotteita lapsi ei saa vihurirokkosuojaa. 

Ylimääräisistä rokotteista ei ole haittaa lapselle.

Maahanmuuttajalapsi on saanut kotimaassaan kahdesti tuhkarokkorokotteen ja Suomessa kerran MPR-rokotteen. Tarvitseeko hän toista MPR-rokotetta?

Kyllä. Toinen MPR-annos tehostaa suojaa jokaista kolmea tautia vastaan. 

Aiemmin sairastetuista taudeista tai annetuista yksittäiskomponenteista huolimatta lapsille suositetaan kahta annosta.

Lapsi on saanut Saksassa kaksi MPR-rokotetta 14 ja 18 kuukauden ikäisenä. Annetaanko hänelle vielä kolmas annos?

Kolmas annos annetaan normaalin aikataulun mukaan eli kuusivuotiaana. MPR-rokotteiden antoväli on ollut liian tiheä pitkäaikaisen suojan takaamiseksi. 

Kahden MPR-rokotteen antovälin pitäisi olla vähintään puoli vuotta, mieluimmin 2–3 vuotta.

Voiko luuydinsiirrossa olevan vanhemman lasta rokottaa MPR-rokotteella?

MPR-rokotteen voi antaa normaalisti. Rokotettujen ei ole todettu levittäneen tuhkarokko- tai sikotautivirusta tartunnalle alttiisiin kontakteihin.

Vihurirokkovirusta erittyy nieluun 7–28 päivän ajan rokotuksen jälkeen. Tartuntoja ei kuitenkaan ole havaittu yhtä tapausta lukuun ottamatta, jossa vihurirokkovirus siirtyi rokotetusta imettävästä äidistä vastasyntyneeseen.

Aikuisten MPR-rokotuksista

Voiko ottaa MPR-rokotteen, jos epäilee sairastaneensa tuhkarokon lapsena?

Kyllä voi. Rokottamisesta ei ole haittaa, vaikka olisi sairastanut taudin. 

Kannattaako testata verinäytteellä, onko sairastanut tuhkarokon?

Ei kannata. Tuhkarokko on hyvin tarttuva tauti, ja lähes kaikki sairastivat sen ennen kuin tuhkarokkorokotus tuli kansalliseen rokotusohjelmaan. 

Jos on muistikuva taudista, se on varmasti oikea. Jos ei muista tai tiedä sairastaneensa, kannattaa ottaa rokote.

Etenkin osalla 1965–1975 alussa syntyneistä voi olla puutteellinen suoja, koska he eivät ehtineet sairastaa tautia ennen kuin se rokotusten ansiosta hävisi 1980-luvulla. He eivät myöskään välttämättä ole saaneet kahta annosta tuhkarokolta suojaavaa rokotetta.

Yhdeksänvuotiaalla pojalla on todettu sikotauti, joka on serologisesti varmistettu. Oireet ovat alkaneet neljä päivää sitten, ja terveydenhoitaja miettii isän rokottamista. Noin 30-vuotias isä ei tiettävästi ole saanut MPR-rokotteita.

Isä kannattaa rokottaa. Hänelle suositellaan kahta annosta, joiden aikaväli 2 vuotta. 

Tässä tapauksessa rokote ei ehdi suojaamaan mahdolliselta tartunnalta. 

THL:n asiantuntijalaboratorio on kiinnostunut kaikista epäillyistä tartunnoista ja tekee vasta-aine- ja molekyyligeneettisiä tutkimuksia lähetetyistä veri- ja nielunäytteistä.

Raskaana olevien MPR-rokotuksista

Voiko MPR-rokotteen antaa naiselle, joka suunnittelee raskautta?

Kyllä voi. Rokotuksen jälkeen ehkäisystä tulisi huolehtia 1–3 kuukauden ajan.

Raskautta suunnitteleva nainen harkitsee toisen MPR-rokotteen ottamista. Tarvitaanko suojaa varten kaksi annosta?

Aikuisillekin suositellaan kahta annosta, jos he eivät ole sairastaneet MPR-tauteja. Toisen annoksen voi antaa myös raskauden jälkeen, jos edellisestä MPR-rokotuksesta on liian lyhyt aika.

Raskaana oleva suunnittelee matkaa maahan, jossa tuhkarokkoa esiintyy. Mitä tehdään, jos täyttä varmuutta saaduista rokotuksista ei ole?

Suomessa vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneet ovat yleensä saaneet ainakin yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan. 

Rokotustietojen tulisi löytyä omasta rokotuskortista. Omia rokotustietoja voi kysyä myös esimerkiksi terveyskeskuksesta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai yksityisestä hoitopaikasta.

Jos raskaana oleva ei ole saanut kahta MPR-rokotusta tai sairastanut tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia, hänellä ei ole suojaa näitä tauteja vastaan. 

Koska MPR -rokote sisältää eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia, sitä ei anneta raskauden aikana. Tämä perustuu siihen teoreettiseen huoleen, että rokotteen sisältämät taudinaiheuttajat voisivat aiheuttaa samantapaista haittaa kuin varsinainen taudinaiheuttaja. 

Rokotussuoja täydennetään vasta synnytyksen jälkeen.

Miten toimitaan altistustilanteessa?

THL on laatinut erilliset ohjeet niihin tilanteisiin, joissa esiintyy tuhkarokkoa tai sikotautia.
Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä

Henkilö on saanut vuonna 1975 eli 3-vuotiaana tuhkarokkorokotteen ja vuonna 2003 MPR-rokotteen. Millainen tämä tuhkarokkorokote on ollut ja riittääkö tämä suojaksi, kun epäillään altistumista tuhkarokolle?

Aikaisemmin oli käytössä erilliset rokotteet tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. 
Tuhkarokolta lapsia alettiin suojata vuonna 1975 erillisellä tuhkarokkorokotteella. Sitä tarjottiin neuvoloissa kaikille 1-vuotiaille lapsille. 

Myös muun ikäisiä alle 7-vuotiaita lapsia rokotettiin vuosina 1975–1981, kunnes vuonna 1982 siirryttiin käyttämään kaikkia kolmea tautia vastaan suojaa antavaa MPR-rokotetta.

Henkilöllä on tuhkarokkoa vastaan kahden rokoteannoksen antama suoja. Sen sijaan sikotaudin ja vihurirokon suhteen suoja voi olla vajaa. Henkilölle kannattaa siis antaa yksi MPR-rokotus. 

Henkilö on syntynyt 1978. Hän ei tiedä, onko sairastanut tuhkarokkoa tai saanut rokotuksia. Tuleeko raskaana olevalle antaa immunoglobuliinia, kun tuhkarokolle altistumisesta on jo 13 vuorokautta aikaa?

Ei anneta immunoglubuliinia, sillä altistuksesta on kulunut jo yli 7 vuorokautta. Myöskään MPR-rokotusta ei anneta, koska henkilö on raskaana.

Vuonna 1978 syntynyt on saanut todennäköisesti riittävät rokotukset, elleivät hänen vanhempansa ole jostain syystä erikseen kieltäneet MPR-rokotuksen antamista. 

Tämä henkilö on syntymävuotensa perusteella saanut ensin niin sanotun monovalentin eli erillisen tuhkarokkorokotteen. Henkilö on todennäköisesti saanut myös yhden annoksen MPR-rokotetta. Henkilön suojan pitäisi siis olla kunnossa.

Raskaana oleva voi itse tiedustella hänelle lapsena annettuja rokotuksia sen kunnan terveyskeskuksesta, jonka alueella hän on lapsena asunut. Jos suoja on vajaa, MPR-rokotus kannattaa antaa raskauden jälkeen.

Yhdeksänkuinen lapsi majoittui perheensä kanssa leirikeskukseen, jossa samaan aikaan oli tuhkarokkoa sairastava. Lapsi on aikaisemmin saanut MPR-rokotuksen kuuden kuukauden iässä ulkomaanmatkan takia. Miten toimitaan nyt, kun mahdollisesta altistuksesta on kulunut jo 1,5 viikkoa?

Koska lapsen MPR-rokotuksesta on alle kuusi kuukautta aikaa, uutta rokoteannosta ei tarvita. Myöskään immunoglobuliinia ei tarvita, koska lapsi on saanut MPR-rokotuksen. 

Ohjeista perhettä ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen, jos lapsella ilmenee tuhkarokkoon viittaavia oireita kolmen viikon sisällä altistuksesta, jotta näytteenotto voidaan järjestää. Muista tarkistaa myös muiden perheenjäsenten tuhkarokkosuoja.

Koska lapsi on saanut ensimmäisen MPR-rokotuksen alle 11 kuukauden iässä, lapsi tarvitsee vielä MPR-rokotuksen 12 –18 kuukauden iässä ja 6-vuotiaana.

Perhe vieraili paikassa, jossa oli samana ajankohtana ollut tuhkarokkoa tartuttava henkilö. Perheen lapsista yksi on täyttänyt viisi vuotta, toinen on kolmevuotias ja nuorin 1 v 4 kk vanha. Kaikki lapset ovat saaneet yhden MPR- rokoteannoksen noin yhden vuoden iässä. Annetaanko lapsille nyt toinen MPR-rokotusannos?

Viisivuotiaalle ja kolmevuotiaalle annetaan MPR-rokote, sillä edellisestä MPR-rokotuksesta on yli 6 kuukautta. Nuorempi ei tarvitse rokotusta, sillä hänen MPR-rokotuksesta on alle 6 kuukautta.

Voiko henkilölle, joka ei ole saanut MPR-rokotetta antaa gammaglobuliinia tuhkarokon ehkäisyyn altistuksen jälkeen?

Gammaglobuliinia voidaan käyttää riskiryhmille tuhkarokon ehkäisyyn altistuksen jälkeen. Se pitäisi antaa viimeistään 5–6 vuorokautta altistuksen jälkeen. Tällöin voidaan lieventää tautia tai ehkäistä se.

Kun altistunut henkilö rokotetaan, miten voi arvioida, johtuvatko jatkossa mahdollisesti ilmaantuvat oireet rokotuksesta vai tartunnasta?

Ensimmäisen MPR-rokotusannoksen jälkeen noin 5–15 % saa lieviä taudinkaltaisia oireita. Oireet ilmenevät yleensä noin 5–12 vuorokautta rokotuksen jälkeen. Toisen MPR-rokotusannoksen jälkeen rokotetulle ei yleensä tule mitään oireita.

Jos altistunut henkilö saa MPR-rokotuksen ja saa taudin itämisaikaan sopivalla aikavälillä tuhkarokkoon viittaavia oireita, otetaan laboratorionäytteet. 

Useimmiten laboratoriotutkimuksella pystytään selvittämään, onko kyseessä varsinaisen kiertävän tuhkarokkoviruksen aiheuttama tauti.

Miksi tuhkarokolle altistuneelle, yhden annoksen saaneelle annetaan toinen MPR-rokote jopa jo kuuden kuukauden kuluttua edellisestä?

Tuhkarokko on yksi herkimmin tarttuvista taudeista, ja siksi sen leviämistä pyritään tarkoin estämään. Vaikka väestö on laajasti rokotettu, joukossa on aina niitä, joilla jostain syystä ei ole suojaa tuhkarokkoa vastaan. Tauti leviää herkästi heidän keskuudessaan.

Erinomainen tuhkarokkosuoja saadaan kahden rokotuksen jälkeen, ja siksi kerran rokotettuja rokotetaan altistustilanteessa uudestaan. Tällöin MPR-rokotus annetaan, jos edellisestä rokotuksesta on yli 6 kuukautta.

Matkailusta ja MPR-rokotuksista kysyttyä

Tuhka- ja vihurirokon epidemiatilanne maailmalla (Matkailijan terveysopas)

Suomessa on todettu muutamia tuhkarokkotapauksia, jotka uutisoinnin perusteella näyttäisivät kuuluvan samaan tartuntaketjuun. Neuvolaan soittaa tapausten takia äiti, joka kysyy, tarvitsevatko perheen 11 kuukauden ikäinen ja viisivuotias lapsi MPR-rokotuksen. Perhe on matkustamassa kesälomalle samalle alueelle, missä tuhkarokkotapaukset on todettu.

THL tai paikalliset tartuntatautien torjunnasta vastaavat seuraavat tilannetta.  Lasten rokotuksia ei tarvitse aikaistaa, ellei STM tai THL ole antanut muunlaista ohjetta. Muista myös tarkistaa muiden perheenjäsenten suoja.

Perhe on suunnitellut pari viikkoa kestävää matkaa alle 6 kuukauden ikäisen lapsen kanssa. Voiko lapselle antaa MPR-rokotuksen ennen matkaa?

Alle kuuden kuukauden ikäiselle ei suositella MPR-rokotusta, koska rokotteen tehosta ja turvallisuudesta tämän ikäisille lapsille ei ole olemassa tutkittua tietoa.

Kannattaa harkita, matkustaako alle 6 kuukauden ikäisen lapsen kanssa lainkaan maahan, jossa on laaja tuhkarokkoepidemia tai tuhkarokkoa esiintyy toistuvasti. 

Tuhkarokkoa vastaan rokotetun tai taudin sairastaneen äidin vasta-aineet suojaavat vauvaa muutamien ensimmäisten kuukausien ajan. Suojan tarkkaa kestoa ei voida sanoa, koska tämä on yksilöllistä. 

Imetyksen vaikutuksesta tuhkarokkosuojaan ei ole varmaa tietoa.

Missä tapauksessa 6 kuukauden ikäiselle lapselle kannattaisi harkita MPR-rokotusta?

Matkan kohde ja oleskelun luonne vaikuttavat päätökseen. Rokotusta kannattaa harkita, jos matkustetaan pidemmäksi aikaa kyläilemään tai muutetaan maahan, jossa tuhkarokkoa esiintyy toistuvasti.

Riski sairastua tuhkarokkoon on pieni esimerkiksi lyhyellä turistimatkalla Euroopan kaupunkikohteeseen.

Useissa maissa saattaa esiintyä pieniä paikallisia epidemioita, mutta ne eivät välttämättä lisää tartuntariskiä muilla alueilla.

Lapsi on saanut MPR-rokotuksen jo 7 kk iässä ulkomaanmatkan takia. Miten hänen MPR-rokotuksia jatketaan?

Ennen 11 kuukauden ikää annettu MPR-rokotus katsotaan ylimääräiseksi annokseksi. Hyvän suojan varmistamiseksi lapsi tarvitsee MPR-rokoteannoksen myös 12–18 kuukauden ja 6 vuoden ikäisenä.

Jos lapsi on saanut yhden MPR-rokotuksen 12–18 kk:n iässä, tarvitseeko toinen MPR aikaistaa matkan takia vai riittääkö, että saa toisen rokotuksen 6 -vuotiaana?

Rokotusta ei tarvitse matkan vuoksi aikaistaa.

Lapsen isä on italialainen ja perhe vierailee Italiassa säännöllisin väliajoin. Perheen lapsi sai ensimmäisen MPR-rokotuksen 7 kuukauden iässä keväällä. Nyt lapsi on elokuussa lähdössä uudestaan Italiaan 1,5 kuukauden ajaksi rantalomaolosuhteisiin ja perhe kysyy pitäisikö lapsen saada MPR-rokotus ennen matkaa, koska he ovat kuulleet, että Italiassa esiintyy tuhkarokkoa. Mitä otat huomioon ja mitä vastaat?

Lapsen ensimmäisen MPR-rokotusannos katsotaan ylimääräiseksi annokseksi ja hän tarvitsee vielä kaksi annosta MPR-rokotetta. Näistä ensimmäisen voi antaa 12 (–18) kuukauden iässä ja toisen 6-vuotiaana. 

MPR-rokotusta ei tarvitse antaa, jos lapsi on matkalle lähtiessä alle 12 kuukauden ikäinen. 

17-vuotias tyttö on lähdössä vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin. Osavaltiossa vaaditaan, että kolmas MPR-rokotus on annettu. Mitä tehdään?

Kolmannen MPR-annoksen voi antaa. Useat oppilaitokset Yhdysvalloissa vaativat tiettyjä rokotuksia, jotka kannattaa ottaa jo Suomessa.

1969 syntynyt mies ei tiedä, onko hän sairastanut tuhkarokon lapsena. Hän ei muista, onko hän saanut rokotuksia sitä vastaan. Noin 1,5 vuotta sitten hän on viimeksi saanut joitakin rokotuksia ennen työmatkaa, mutta hän ei muista mitä. Nyt hän on lähdössä matkalle ja soittaa kysyäkseen tarvitseeko hän rokotuksen tuhkarokkoa vastaan. Miten selvität ja arvioit MPR-rokotustarvetta?

Tarkista terveyskeskuksen potilastietojärjestelmästä, onko rokotuksia annettu terveyskeskuksessa. Kanta-arkiston kautta voi myös katsoa, näkyykö siellä kirjauksia työterveyshuollossa annetuista rokotuksista. 

Henkilö voi myös itse katsoa rokotuskäyntejä Omakannasta tai hän voi kysyä työterveyshuollosta, mitä rokotteita hän on saanut.

Voit käyttää apuna Milloin eri rokotukset on aloitettu Suomessa? -sivua, kun mietitte, mitä rokotteita henkilö on todennäköisesti saanut. 
Milloin eri rokotukset ovat alkaneet Suomessa?

Henkilö voi kysyä vanhemmiltaan, muistavatko he, onko hän sairastanut kaikki MPR-taudit. Joskus vanhemmilla voi myös olla neuvolakortti tallessa.

Vaikka vanhemmat eivät tarkkaan muistaisi, mitä rokotteita henkilölle on lapsena annettu, he yleensä pystyvät kertomaan ainakin sen, ovatko he aikanaan kieltäneet jonkin rokotteen tai rokotteiden antamisen. 

Kysy myös onko henkilö käynyt armeijan ja milloin hän on ollut armeijassa.

Vuosina 1986–2000 kaikille palvelukseen  astuneille on annettu MPR-rokotus.

Jos tautisuoja jää epäselväksi, anna MPR-rokotus. Toisen annoksen voi tarvittaessa antaa 2–3 vuoden päästä.

Aikuinen on saanut lapsuudessaan kaksi MPR-rokotusta kansallisen rokotusohjelman mukaan. Tarvitseeko hän varmuuden vuoksi kolmannen MPR-rokotuksen, kun hän on matkustamassa maahan, jossa tuhkarokkoa esiintyy? 

Kaksi annosta on riittävä suoja, joten lisäannoksia ei tarvita.