Efter vaccinationen

Berätta om vaccinationsreaktioner

Berätta för den vaccinerade eller den vaccinerades föräldrar om vaccinationsreaktioner som är att vänta och hur de ska behandlas. Ge råd att kontakta eller besöka en läkare, om den vaccinerade får symtom som är kraftigare än normalt eller oväntade.

Påminn också om att det är bra att undvika att utsätta den vaccinerade muskeln för hård ansträngning under vaccinationsdagen, eftersom man kan få ont i muskeln.

Observera hälsotillståndet

Observera hur den vaccinerade mår i åtminstone 15 minuter. Påbörja vid behov behandlingen av direkta vaccinationsreaktioner. Alla vaccinatörer ska behärska akut behandling av anafylaxi.
Anafylaxi
Behandling av anafylaxi

Registrera vaccinationer

Kom ihåg att anteckna givna vaccin både på det hälsokort som ges till den vaccinerade och i journalhandlingen.
Registrering av vaccinationer

Kassera använd utrustning

Kassera använd vaccinationsutrustning på lämpligt sätt enligt anvisningarna för din enhet.

Följande ska observeras när vaccinationsutrustning kasseras:

  • Se till att vass vaccinationsutrustning kasseras på ett säkert sätt, eftersom vassa föremål som lämnas någon annanstans än i ett insamlingskärl kan skada dig eller dina kollegor.
  • Sätt inte på hylsan på en använd spruta.
  • Sätt alltid den använda sprutan direkt i avfallsbehållaren för vassa föremål.