Osa 10: Miten toimia kun kohtaa rasismia

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 10 antirasismin asiantuntija, kasvatustieteiden maisteri Alice Jäske käsittelee sitä, miten toimia, kun kohtaa rasismia.

Usein rasismista vaietaan, sillä aihe koetaan hankalaksi. Hiljaa pysyminen johtaa siihen, ettemme pääse tarkastelemaan systemaattista rasismia, joka on yksittäistä ihmistä ja tekoa laaja-alaisempi ilmiö. Videolla Jäske esittelee esimerkinomaisesti tilanteen työpaikan kahvihuoneesta, jossa ilmenee  rasismia. Jäsken esimerkin kautta ymmärrämme, että ennakko-oletukset voivat toiseuttaa ja syrjiä. Jäske kertoo, mitä vastaavassa tilanteessa voisi tehdä ja muistuttaa, että jokainen tekee virheitä, mutta niistä on mahdollista oppia ja tehdä toisin tulevaisuudessa.

Oppimista tukevat materiaalit

Keskeiset käsitteet

  • antirasismi
  • systemaattinen rasismi

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitä pitää tehdä, kun kohtaa rasismia?
  • Miten voit ottaa rasismin puheeksi?
  • Miksi virheiden tekeminen on parempi vaihtoehto kuin hiljaa pysyminen?
  • Miten voit toiminnassasi tunnistaa omat ennakko-oletuksesi?
  • Jos saat kuulla toimineesi rasistisesti, miten sinun tulisi toimia sen jälkeen?