Osa 7: Väestöryhmien tunnustaminen osana antirasistista työtä

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 7 tutkija Panu Artemjeff käsittelee väestöryhmien tunnustamista osana antirasistista työtä.

Yksilöillä ja yhteisöillä on tarve tunnustamiselle. Tunnustamisessa on kyse vähemmistöjen kamppailujen tunnustamisesta yhteiskunnassa. Se liittyy siihen, keiden epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia suomalainen yhteiskunta tunnistaa ja tunnustaa. Kokevatko nämä yksilöt ja yhteisöt tulevansa kuulluksi ja saavansa oikeutta? Tunnustaminen liittyy oleellisesti siihen, millaisia toimia olemme valmiita tekemään tilanteen korjaamiseksi siten, että nämä ryhmät kokevat saaneensa oikeutta ja yhteiskunta muuttuu paremmaksi meille kaikille.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Panu Aftemjeffin diaesitys (pdf 1,7 Mt)

Keskeiset käsitteet

 • tunnistaminen
 • tunnustaminen
 • tunnustamisen kentät
 • kuuluminen
 • identiteetti
 • normi
 • rasismi
 • rodullistaminen
 • universalismi
 • erojen politiikka
 • antirasismi
 • sukupuolinormi
 • valkoisuuden normi
 • työelämäkansalaisuuden normi
 • keskiluokkaisuuden normi
 • heteronormatiivisuus

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Mitä tunnustaminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeä osa antirasistista työtä?
 • Millaisia eri tunnustamisen kenttiä yhteiskunnassamme on?
 • Miten tunnistaminen ja tunnustaminen näkyvät yksilön ja yhteisöjen tasolla yhteiskunnassamme?
 • Keiden ryhmien kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta ei tunnisteta ja tunnusteta?
 • Millaisia tunnustussuhteita sinulla on omassa elämässäsi?