Osa 2: Normit eli miten rasismista tehdään toistuvasti tavallista

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 2 tutkijatohtori, valtiotieteiden tohtori Minna Seikkula käsittelee yhteiskunnan normeja ja niiden purkamista rasismin näkökulmasta.

Rasismi ei ole luonnollinen tai pysyvä rakenne, vaan ihmiset tuottavat ja ylläpitävät sitä omalla toiminnallaan. Rasismissa on kyse historian saatossa ihmisten käyttäytymiseen kerrostuneesta valtajärjestelmästä, jossa ihmisillä, jotka tunnistetaan valkoisiksi eurooppalaisiksi, on enemmän oikeuksia tai valtaa kuin muilla.

Normit ovat ihmisen toiminnassa tuotettuja sääntöjä, odotuksia ja toistuvaa toimintaa, joiden kautta luodaan mielikuvia siitä, mikä on tavallista. Koska rasismi ei ole luonnollinen tai pysyvä rakenne, rasistisia rakenteita voidaan myös muuttaa muuttamalla ihmisten toimintaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Rasismiin puuttuminen edellyttää sitä, että asiat tehdään toisin kuin aiemmin.

Oppimista tukevat materiaalit

Keskeiset käsitteet

 • arjen rasismi
 • normit
 • rodullistaminen
 • valkoisuusnormi
 • intersektionaalisuus
 • mikroaggressio
 • etuoikeus
 • käänteinen rasismi

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Millaisia normeja suomalaisuuteen liitetään, kenet nähdään normien mukaan suomalaisena?
 • Mitä valkoisuusnormi tarkoittaa?
 • Miksi käänteistä rasismia ei ole olemassa?
 • Mitä Seikkula tarkoittaa arjen rasismilla?
 • Miten intersektionaalisuus määritellään?
 • Miten voit itse tunnistaa omat normatiiviset käsityksesi? Miksi niiden tunnistaminen ja purkaminen on tärkeää antirasismin kannalta?