Osa 12: Antirasistinen työyhteisö

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 12 yhdenvertaisuusasiantuntija- ja kouluttaja Javiera Marchant Aedo käsittelee antirasistista työyhteisöä ja työntekijän vastuuta yhdenvertaisen työyhteisön saavuttamisessa.

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ja vastuu toimia aktiivisesti antirasistisesti. Videolla Marchant Aedo käy läpi, millaisia konkreettisia tekoja jokainen voi tehdä yhdenvertaisen työyhteisön hyväksi. Turvallisemman tilan periaatteet, työpaikan rakenteissa oleva prosessi rasismiin puuttumisesta ja häirintäyhdyshenkilö ovat kaikki yhdenvertaisen ja antirasistisen työpaikan elinehtoja. Sitoutuminen turvallisempien tilojen periaatteisiin on koko työyhteisöä hyödyttävä teko.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Javiera Marchant Aedon diaesitys (pdf 769 kt)

Keskeiset käsitteet

 • valta
 • turvallisemman tilan periaatteet
 • toiseuttaminen
 • suvaitseminen
 • tokenismi
 • vihapuhe
 • eriarvoisuus
 • yhdenvertaisuus
 • antirasismi

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Mitä itse voit omalla työpaikallasi tehdä yhdenvertaisemman työpaikan eteen?
 • Mitä konkreettisia antirasistisia tekoja voit tehdä?
 • Millä tavoin voit itse olla turvallinen työkaveri muille?
 • Miksi suvaitseminen ei ole antirasismia?
 • Mitä toiseuttaminen tarkoittaa?