Osa 3: Rasismin ja syrjinnän psykologiset vaikutukset

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta osassa 3 psykologi, psykoterapeutti Ferdinand Garoff käsittelee syrjinnän ja rasismin psykologisia vaikutuksia.

Rasistinen puhe ja toiminta aiheuttavat psykologisia vaikutuksia henkilöihin, joihin se kohdistuu. Rasistisen ideologian suosimille ryhmille voi olla edullista olla kyseenalaistamatta taustalla olevia arvoja ja ajatuksia ja puolustaa valta-asemiaan.

Vähemmistöasemassa oleva henkilö kokee enemmän stressiä ja uhkatekijöitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kuin enemmistöön kuuluva henkilö. Psykologinen turvallisuus on kokemus siitä, miten hyvä ja turvallinen olo on olla yhteisössä.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Ferdinand Garoffin diaesitys (pdf 743 kt)

Keskeiset käsitteet

 • rasismi
 • syrjintä
 • valkoisuusnormi
 • sisäistetty rasismi
 • vähemmistöstressi
 • identiteetti
 • mikroaggressio
 • psykologinen turvallisuus

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Millä tavoin mikroaggressiot voivat ilmetä?
 • Mitä tarkoittaa vähemmistöstressi?
 • Millainen yhteisö on psykologisesti turvallinen?
 • Miten voit itse edesauttaa psykologista turvallisuutta työ- tai opiskeluyhteisössäsi?
 • Millaisia vaikutuksia sisäistetyllä rasismilla voi olla yksilölle tai yhteisölle?