Osa 13: Rasismi ja antirasismi terveysalalla

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 13 tutkimuspäällikkö filosofian tohtori Shadia Rask käsittelee rasismia ja antirasismia Suomen terveydenhuollossa ja palvelujärjestelmässä.

Rask tuo tutkimustiedon kautta esiin sitä, kuinka terveyspalvelujen käytössä on väestöryhmien välillä eroja. Tutkimukset osoittavat myös, että monissa maahanmuuttaneissa väestöryhmissä tyydyttymätön hoidontarve on huomattavan yleistä. Ulkomaalaistaustaisten luottamus terveyspalvelujärjestelmään ja sen tarpeenmukaiseen saatavuuteen on vähäisempää kuin koko väestössä keskimäärin.

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Myös suomalaisen terveydenhuollon rakenteet ovat rasistisia. Tarvitsemme antirasismia, jotta voimme saavuttaa terveydenhuollon perimmäistä tavoitetta: edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta eli kaventaa terveyseroja.

Oppimista tukevat materiaalit

Keskeiset käsitteet

  • antirasismi
  • terveyserot
  • representaatio
  • valkosentrisyys
  • ennakkoluulo
  • trauma

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Miten lääketieteen historia vaikuttaa terveydenhuollon nykypäivään?
  • Miksi nollatoleranssi rasismille ei ole sama asia kuin antirasismi?
  • Millaisia työkaluja työyhteisössäsi on käytössä antirasistiseen työskentelyyn?
  • Millaisia vaikutuksia rasismilla on siihen, kuinka eri väestöryhmät luottavat terveydenhuollon ammattilaisiin?