Johdanto antirasismikoulutukseen

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen Johdanto-osassa luentosarjan juontaja Jani Toivola toivottaa sinut tervetulleeksi koulutuksen pariin.

Luentosarja koostuu 16 asiantuntijapuheenvuorosta, joissa annetaan tietoa, lukuja ja näkemyksiä rasismista, antirasismista ja yhdenvertaisuudesta. Puheenvuoroissa puhutaan paljon normeista ja rakenteista, mutta ei unohdeta sitä, että rakenteet muodostuvat aina ihmisistä ja yksilöistä. Toivola nostaa esiin ajatuksen siitä, millaista on olla ”ainoa huoneessa”. 

Oppimista tukevat materiaalit

Käsitteet

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Millaisia huoneita yhteiskunnassamme on ja kenelle ne on rakennettu? Millaista niissä on olla?
  • Onko joku yhteiskunnassamme vielä ”ainoa huoneessa” vai onko kaikilla mahdollisuus olla huoneessa yksi monista?
  • Meillä kaikilla on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa ja osallistua antirasistiseen työhön. Mitä voimme tehdä sille, että yhteiskuntamme huoneet avautuisivat kaikille?