Osa 16: Etninen profilointi ulkomaalaisvalvonnassa

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 16 rikoskomisario Kalle da Silva Gonçalves käsittelee ulkomaalaisvalvonnan ja etnisen profiloinnin kysymyksiä.

Etnisen profiloinnin kielto tarkoittaa sitä, että valvontatoimenpide ei saa perustua ratkaisevissa määrin henkilön todelliseen tai oletettuun etniseen alkuperään. Etninen profilointi on aina syrjintää. Jos poliisin ulkomaalaisvalvontaa ohjaa rodullistettu käsitys ulkomaalaisuudesta, valvonnan kohteeksi voivat joutua virheellisesti henkilöt, joita valvonta ei koske. Esimerkiksi maassa laillisesti olevat ihmiset ja Suomen kansalaiset eivät kuulu ulkomaalaisvalvonnan kohteiksi. Etninen profilointi on lisäksi äärimmäisen tehotonta ja rapauttaa yhteisön luottamusta poliisiin.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Kalle da Silva Gonçalvesin diaesitys (pdf 1,1 Mt)

Keskeiset käsitteet

  • etninen profilointi
  • ulkomaalaisvalvonta
  • rodullistaminen
  • syrjintä

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitä tarkoittaa etninen profilointi?
  • Millainen yhteys ulkomaalaisvalvonnalla on etniseen profilointiin?
  • Miten voit omassa työssäsi välttää etnistä profilointia?
  • Mistä tiedät, ettei toimintasi ole etnistä profilointia?