Osa 15: Kohti antirasistista koulua

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 15 projektipäällikkö, kasvatustieteiden maisteri Mona Eid käsittelee suomalaista koulujärjestelmää ja siinä ilmenevää rakenteellista rasismia.

Eid tarkastelee koulua osana yhteiskuntaa, ei erillisenä saarekkeena. Opetussuunnitelman tavoitteet ja arvot yhdenvertaisuudesta eivät aina toteudu kouluissa. Koulukirjat välittävät etnosentristä ja länsimaiskeskeistä maailmankuvaa, ja koulun ihanneoppilas rakentuu valkonormatiivisuuden kautta.

Kouluissa tapahtuu syrjivää kiusaamista ja rodullistavaa ohjausta. Joukkoon kuulumattomuuden tunne voi aiheuttaa vähemmistöstressiä. Eid ehdottaa dialogista ja rohkeaa opettajuutta yhdeksi keinoksi pyrkiä kohti antirasistista koulua.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Mona Eidin diaesitys (pdf 1 Mt)

Keskeiset käsitteet

 • syrjivä kiusaaminen
 • antirasismi
 • vähemmistöstressi
 • rodullistava ohjaus
 • syrjintä
 • rakenteellinen rasismi
 • suomalaisuusmyytti
 • valkonormatiivisuus
 • etnosentrisyys
 • näkyvä vähemmistö
 • yhdenvertaisuus
 • ennakkoluulo

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Miten opettajan käsitys ihanneoppilaasta vaikuttaa hänen työhönsä?
 • Millaista yhteiskunnan jäsentä pyritään kasvattamaan suomalaisessa koulussa?
 • Mitä eroa on monikulttuurisuuskasvatuksella ja antirasismilla?
 • Millaista on dialoginen ja rohkea opettajuus?
 • Millaisia ovat rohkeat ja turvalliset tilat opetuksessa?
 • Miten rodullistava ohjaus näkyy kouluissa?