Osa 11: Antirasistinen johtajuus

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 11 strategiapäällikkö Ari Evwaraye käsittelee antirasistista johtajuutta.

Rasismi ja syrjintä vaikuttavat keskeisesti rodullistettujen ihmisten ja kansallisten vähemmistöjen arjen turvallisuuteen. Kestävä yhteiskunta on antirasistinen ja johtajien rooli antirasistisessa työssä on keskeinen. Antirasistinen johtajuus on sen varmistamista, tukemista ja mahdollistamista, että yhteisen toimintamme vaikutus rasismiin on sitä kokonaisuudessaan vähentävä.

Antirasistisella johtajalla on neljä roolia: hallitsija, tietäjä, palvelija ja soturi. Monimuotoinen työympäristö on tehokkaampi, innovatiivisempi ja mukavampi työpaikka kaikille.

Oppimista tukevat materiaalit

Keskeiset käsitteet

  • antirasistinen johtajuus
  • syrjintä
  • rasismi
  • turvallisuus
  • turvallisempi tila
  • liittolaisuus

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Millainen johtaja työyhteisössäsi on?
  • Millaista johtajaa työyhteisösi kaipaisi Evwarayen esimerkeistä?
  • Evwaraye kuvailee johtamisen neljää eri roolia: hallitsijaa, tietäjää, palvelijaa ja soturia. Millaista lisäarvoa tällainen johtajuus toisi työyhteisöösi?
  • Miten voit omassa työssäsi toteuttaa näitä rooleja?