Osa 1: Mitä on rasismi ja rodullistaminen

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta osassa 1 tutkimuspäällikkö, filosofian tohtori Shadia Rask tarkastelee rasismia ja rodullistamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Rasismi yhteiskunnassamme on ideologista, vuorovaikutuksessa ilmenevää, sisäistettyä, rakenteellista ja arkipäiväistä. Sen muotoja ovat rakenteellinen rasismi, vuorovaikutuksessa ilmenevä rasismi ja sisäistetty rasismi. Rasismin taustalla vaikuttaa rasistinen ideologia.

Jotta voimme tutkia rasismista johtuvaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta, tarvitsemme käsitteitä rotu ja rodullistaminen. ”Rotu” on sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettua ja rodullistaminen on prosessi, joka edeltää rasismia. Rasismi ja rodullistaminen tuottavat ja ylläpitävät ryhmien välistä hierarkiaa yhteiskunnassa.

Oppimista tukevat materiaalit

Keskeiset käsitteet

 • rakenteellinen rasismi
 • rodullistaminen
 • stereotypia
 • rasistinen ideologia
 • moniperusteinen syrjintä
 • vuorovaikutuksessa ilmenevä rasismi
 • sisäistetty rasismi
 • mikroaggressio
 • ”rodun käsite”

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Mitä tarkoittaa rakenteellinen rasismi?
 • Mitä tarkoittaa anonyymi rekrytointiprosessi?
 • Miksi rodun käsitteestä ja rodullistamisesta on tärkeää puhua?
 • Mitä Rask tarkoittaa sillä, että rasismi on kiinteä osa yhteiskuntaamme ja sen toimintatapoja?