Osa 8: Mitä on valkoinen etuoikeus ja kuinka sitä voi purkaa

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 8 yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tohtori Anne-Mari Souto käsittelee valkoisuutta ja valkoista etuoikeutta Suomessa.

Valkoisuus on normi ja ideaali, johon nähden rasismia tuottavia rodullistavia erotteluja tehdään. Normatiivinen valkoisuus on osa suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä. Valkoisuudessa on kyse yhteiskunnallisesta valtarakenteesta, joka tarjoaa etuja niille, jotka voivat tulla valkoisiksi tunnistetuiksi. Valkoisuus on asema, johon kuuluu historiallista ansaitsematonta etuoikeutta ja valtaa.

Rodullistettujen ihmisten tunne suomalaisuudesta tulee hyvin usein kyseenalaistetuksi. Souto neuvoo, miten tunnistaa oma valkoinen etuoikeus ja miten sitä voi purkaa. Omakohtaisen kokemuksensa kautta Souto kertoo, miten toimia, kun huomaa tehneensä virheen ja toisintaneensa rasismia.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Anne-Mari Soudon diaesitys (pdf 958 kt)

Keskeiset käsitteet

 • valkoisuus
 • valkoinen etuoikeus
 • valkoinen normatiivisuus
 • segregaatio
 • valkoinen hauraus
 • rodullistaminen
 • antirasistinen pedagogiikka

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Miten valkoisuus määritellään?
 • Mitä on normatiivinen valkoisuus?
 • Miksi valkoisuus on yhteiskunnassamme niin itsestään selvää ja tavallista, että emme kiinnitä siihen huomiota?
 • Mitä tarkoittaa valkoinen etuoikeus ja miten voit tunnistaa sitä omassa elämässäsi?
 • Kuinka valkoista etuoikeutta voi purkaa?