Osa 14: Kohtaamiset sosiaalityössä

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta -koulutuksen osassa 14 kirjailija, valtiotieteiden maisteri Koko Hubara käsittelee sosiaalityön arjen kohtaamisia ja sitä, kuinka antirasistinen työ voisi olla osa sosiaalityön arkea.

Puheenvuorossaan Hubara ottaa kantaa puutteisiin sosiaalityön opetuksessa ja kertoo kohtaamastaan rasismista ja rodullistamisesta sosiaalityön opiskelijan, työntekijän ja asiakkaan näkökulmista. Suomessa sosiaalityö nojaa voimakkaasti valkoisuuden normiin ja eurooppakeskeiseen ajatteluun eikä ota huomioon ruskeuden ja valkoisuuden sekä rasismin ja antirasismin kysymyksiä.

Puheenvuorossaan Hubara kertoo sosiaalityön opetuksen puutteista ja keinoista niiden korjaamiseksi. Hubara muistuttaa, että asiakkaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen on sosiaalityössä hyvin tärkeää. Antirasismi on aktiivista lähimmäisenrakkautta.

Oppimista tukevat materiaalit

Diaesitys

Koko Hubaran diaesitys (pdf 768 kt)

Keskeiset käsitteet

 • rasismi
 • rodullistaminen
 • valkoisuusnormi
 • eurooppakeskeisyys
 • ruskeus
 • valkoisuus
 • antirasismi
 • kolonialismi
 • pakkoassimiloiminen
 • ”rodun käsite”

Tutustu keskeisiin käsitteisiin

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Millainen on sosiaalityön historia Suomessa ja miksi siitä tulisi puhua sosiaalityön opetuksessa?
 • Miten sosiaalityön opetusta pitää muuttaa?
 • Mitä tarkoittaa asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja miksi se on tärkeää?
 • Pohdi Hubaran kommenttia ”antirasismi on aktiivista lähimmäisenrakkautta” suhteessa työhösi. Miten voit sosiaalityöntekijänä kohdata asiakkaasi kokonaisvaltaisesti?