Vibrio-suvun bakteerit

Kesäiset hellekaudet voivat tuoda mukanaan uimarantavesien laatuun liittyviä ongelmia. Lämpimät säät lisäävät riskiä saada vibriobakteerin aiheuttama infektio uimarannalta Suomen rannikkovesissä uidessa. Etenkin Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttamien infektioiden ennustetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä merialueilla. Terveysriski kasvaa uimarannoilla, erityisesti matalissa lämpimissä vesissä, joiden suolapitoisuus on alhainen, kuten Suomessa Perämeren alueella.

Graafi vibrion aiheuttamista infektioista vuonna 2014, jolloin oli poikkeuksellinen hellekesä.

Lähde: Baker-Austin ym. (2016) Heat Wave–Associated Vibriosis, Sweden and Finland, 2014. Emerg Infect Dis 22(7): 1216–1220.

Itämeressä esiintyvät vibriolajit

Vibriot voivat lisääntyä voimakkaasti lämpimissä murtovesissä suotuisissa olosuhteissa. Lämpenevän ilmaston myötä hellekesiä on odotettavissa entistä useammin, mikä lisää uimavesivälitteisten Vibrio-infektioiden riskiä. Itämeren rannikkovedessä esiintyviä Vibrio -suvun bakteereita ovat V. cholerae (ei-toksigeeniset kannat), V. vulnificus, V. parahaemolyticus ja V. alganolyticus, joista vain V. cholerae on ilmoitettava tartuntatauti Suomessa. Tiedot muiden vibriolajien esiintymisestä uimavedessä tai niiden aiheuttamista vibriooseista ovat Suomessa puutteellisia.

Vibrioosit

Uimavesivälitteisissä vibriotartunnoissa kyse ei ole kolerasta, vaan tartunnat ovat tavallisimmin haavaumien kautta saatuja ihoinfektioita. Bakteerit voivat aiheuttaa uimareille myös ulkokorvan tulehduksia, sekä nieltynä lieväoireisen vatsataudin. Vibrioiden aiheuttamat merivesivälitteiset infektiot eli vibrioosit voivat olla vaaraksi erityisesti niille henkilöille, joilla kehon puolustuskyky on alentunut sairauden tai pitkäaikaisen lääkityksen vuoksi. Näiden henkilöiden tulisikin kesäisin välttää Itämeressä uimista, jos heillä on ihorikkoja tai muita haavaumia. Jos bakteeri pääsee verenkiertoon, pitkäaikaissairaat tai vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt voivat saada vakavan yleisinfektion.

Vibriot ja vibrioosi (Infektiotaudit ja rokotukset -sivustolla)

Tietoa vibriotilanteesta

Euroopan tautikeskus (ECDC) seuraa kesäisin Itämeren ympäristöolosuhteiden suotuisuutta vibrioiden kasvulle ja julkaisee tilanteesta viikoittain raportin, jota myös THL seuraa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat yleisten uimarantojen veden laatua. Uimarannalla kannattaa seurata ilmoitustaulua ja mahdollisia varoituskylttejä.

Vibrio suitability tool (Vibrio map viewer) (ECDC, englanniksi)

Vibriot ovat merivedessä kasvavia bakteereita ja niiden kasvuolosuhteiden kannalta sen suotuisampaa on, mitä lämpimämpää ja ravinteikkaampaa niitä ympäröivä vesi on. Veden lämpötilan lisäksi vibrioiden kasvuun ja esiintyvään lajistoon vaikuttaa meriveden suolapitoisuus. Tietyt vibriolajit suosivat vähäsuolaista vettä, kun taas toiset viihtyvät lähempänä valtamerta suuremmassa suolapitoisuudessa.

THL-blogi 19.3.2019: Miten ilmastonmuutos muuttaa veden mikrobistoa?

THL, 8.7.2021: Helteinen sää on lisännyt riskiä saada vakava bakteeri-infektio Suomen rannikkovesissä uidessa

Muualla palvelussa

Vesiepidemiat
Asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteessa

Yhteystiedot
Vesiasiantuntijoiden yhteystiedot