Vård utom hemmet

Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter förbereder placeringen och väljer ut en plats för vård utom hemmet. Man väljer den plats för vård utom hemmet som tillgodoser barnets behov bäst.

Barnet kan placeras i familjevård, i ett professionellt familjehem, på en barnskyddsanstalt eller på något annat sätt som motsvarar barnets behov.

Läs mer

Lagstiftning (Finlex)