Statistik över förekomsten av smittsamma sjukdomar

Via länkarna på denna sida kommer du till de senaste årsrapporterna om förekomsten av smittsamma sjukdomar. Uppgifterna har sammanställts utifrån förekomsten föregående år. 

Luftvägs- och virusinfektioner

Tarminfektioner

Hepatiter 

Könssjukdomar

Resistens mot antimikrobiella läkemedel

Tuberkulos

Övriga infektioner

Reserelaterade infektioner

Andra reserelaterade infektioner

I fråga om följande sjukdomar har en betydande andel av smittfallen anknytning till resor i utlandet: legionella, salmonella, campylobacter, shigella, EHEC, hepatit A, hepatit B, syfilis, hiv och aids, rabies, mässling och påssjuka. 

I vår rapport kommenteras uppgifterna om smittland och smittväg i avsnittet om respektive sjukdom.