Utbildningsmaterial om coronavirusvaccinationer

Nedan har presentationer  om coronavirusvaccinationer från webbutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal sammanställts i form av videor och diaserier. Eftersom presentationer är huvudsakligen endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal, uppfyller de inte helt tillgänglighetskriterierna. 

Video: Pfizer och Biontech Comirnaty- vaccinets beredning med 1 ml:s spruta (Helsingfors stad, på finska) 

Bildspel: Beredning av coronavaccindos ur en flerdosflaska med vanlig teknik (SlideShare)

Bildspel: Beredning av coronavaccin från en flerdosampull med hjäp av luftbubbla-tekniken (SlideShare)

Webbutbildningen 25.5.2023

Bildspel: Coronavaccinationerna på hösten 2023 (pdf 417 kb)

Webbutbildningen 2.6.2022

Bildspel: Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren (SlideShare)
Bildspel: Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren (pdf 319 kt)

Webbutbildningen 31.3.2022

Bildspel: Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina (SlideShare)

Bildspel: Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina (SlideShare)

Webbutbildningen 20.5.2021

Bildspel: Översikt över coronavaccinsituationen (SlideShare)  

Bildspel: Coronavaccinernas hållbarhet och kontroll av kylskapets temperatur (SlideShare) 

Bildspel: Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer (SlideShare)  

Bildspel: Information om coronavaccinationsintyg och dokumentation av vaccinationer (SlideShare)  

Webinaren 15.4.2021

Bildspel: Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt (SlideShare) 

Webbutbildningen 14.4.2021

Bildspel: AstraZeneca - den aktuella vaccinsituationen (SlideShare) 

Bildspel: Systemet för läkemedelsövervakning - anmälan om biverkningar av coronavirusvaccin (SlideShare)  

Bildspel: Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt (SlideShare)  

Webbutbildningen 17.3.2021

Bildspel: Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccinationer (SlideShare)  

Bildspel: Vaccinationsutrustningen och tekniken som används är avgörande av hur många doser som kan dras upp ur en flerdosampull (SlideShare)  

Webbutbildningen 15.2.2021

Bildspel: Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland (SlideShare)  

Bildspel: Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning? (SlideShare)  

Bildspel: Uppföljning av vaccinsakerheten i THL (SlideShare) 

Bildspel: Systemet för läkemedelsövervakning - anmälan om biverkningar av coronavirusvaccin (SlideShare)  

Bildspel: Covid-19 vaccinbiverkningar (SlideShare)  

Webbutbildningen 13.1.2021

Bildspel: Organisering av coronavirusvaccinationerna (SlideShare) 

Bildspel: Vaccinreaktioner och allergi (SlideShare)  

Bildspel: Anmälan om vaccinbiverkningar (SlideShare) 

Webbutbildningen 16.12.2020

Bildspel: Upphandling och distribution av Covid-19 -vaccinerna (SlideShare) 

Bildspel: Registrering och dataöverföring av coronavaccinationer (SlideShare)  

Bildspel: Förverkligande av coronavirusvaccinationer med Pfizer/BioNTech mRNA-vaccin (SlideShare) 

Webbutbildningen 28.10.2020

Bildspel: Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer (SlideShare)          

På vår webbplats