Rotaviruksen esiintyvyys ja seuranta Suomessa

Rotavirustapaukset ikäryhmittäin 0-14 vuotiaille lapsille vuosina 2013-2022. Kuvasta nähdään, että rotavirustapauksia tässä ikäryhmässä on runsaimmillaan vieläkin 0-4 vuotiailla lapsilla (vihreä väri). Muille 5-9 (sininen väri) ja 10-14 (harmaa väri) rotavirus esiintyy vähemmän.

Vuonna 2022 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 199 rotavirustapausta. Määrä on pysynyt alle 500:ssa sen jälkeen, kun rotavirusrokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2009. 

Pienten lasten kattavat rotavirusrokotukset ovat laskeneet rotavirusinfektioiden ilmaantuvuutta alle 5-vuotiailla (2022: 30.0/100 000, 36.7 %) selvästi verrattuna rokotusohjelmaa edeltävään keskimääräiseen ilmaantuvuuteen (460/100 000) tässä ikäryhmässä. Yhä suurempi osuus tapauksista esiintyy 5-vuotiailla ja sitä vanhemmilla (2022: 63,3 %), kun ennen rokotuksia 5 vuotta täyttäneiden osuus tapauksista oli noin 10 %. 

Alle 5-vuotiaiden rotavirustapauksista yli puolet oli rokottamattomilla lapsilla . Vuonna 2022 yleisimmät rotaviruksen genotyypit Suomessa olivat G3P[8], G2P[4], G1P[8] ja. Näitä on esiintynyt joka vuosi vaihtelevassa määrin. Seuraavaksi yleisimmät genotyypit olivat G12P[8], G6P[10], G6P[11], G3P[4] sekä yksittäinen tapaus lehmän G10P[8] rotavirusta.