Information om hur social- och hälsovårdens informationssystemtjänster följs upp och ut värderas

Rikstäckande enkäter om social- och hälsovårdsorganisationernas informationssystem har alltsedan 2003 genomförts med stöd från social- och hälsovårdsministeriet. Läkarnas enkät om informationssystemet genomfördes första gången 2010 och en medborgarenkät 2014. Enkäterna omorganiserades till STePS-projektet 2014 då man samtidigt samlade in information från social- och hälsovårdsorganisationerna, läkare och medborgare.

Projektet avslutades 31.03.2016, men fortsatte omedelbart i form av projektet STePS 2.0. Det pågående projektet STePS 2.0 började 01.04.2016 och avslutas 31.03.2019. Också enkätresultaten från och med 2010 inkluderas i projektets databasrapportering.

StePS 2.0 projektet har fortsatt STePS 3.0 som började 01.10.2019 och avslutas 31.12.2021.