Indikatorer som beskriver digitaliseringen

Uppföljningen av digitaliseringen inom social- och hälsovården har indelats i sex olika temaområden i enlighet med strategin Sote-tieto hyötykäyttöön 2020, täckas med fem enkäterna.

Databasrapporter

Resultaten för olika enkänterna har sammanställts i databasrapporter (sammanfattningar och kuber). Tack vare dessa kan användaren göra egna val i materialet. Med sammanfattningar avses färdiga sammanfattningar av den centrala informationen för varje ämnesområde. Kuberna möjliggör en mer mångsidig granskning av informationen. 
Anvisningar om användningen av databasrapporten

Avsnittets innehåll 

Respons

Tuulikki Vehko
forskningschef
[email protected]