Inlämning av uppgifter till datainsamlingar

THL har enligt THL-lagen rätt att samla in uppgifter om finländarnas välfärd och hälsa samt om hur servicesystemet fungerar. När ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena, överförs också ansvaret för att lämna in uppgifter till THL för den nationella statistiken. På den här sidan finns anvisningar om inlämningen av uppgifter och information om ändringar i inlämningen av uppgifter.

Uppgifter om socialvården 

Uppgifter om socialvården samlas även i fortsättningen in kommunvis

Även i fortsättningen ska uppgifter som grundar sig på klientens hemkommun lämnas in för socialvårdens datainsamlingar, även om ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till välfärdsområdena.

Datum för inlämning av uppgifter:

En del av uppgifterna enligt välfärdsområde 2024

Även i fortsättningen ska vissa uppgifter som grundar sig på klientens hemkommun lämnas in för socialvårdens datainsamlingar, även välfärdsområdena ansvarar för att ordna tjänsterna.

  • Utkomststödsregistret – uppgifter som grundar sig på hemkommun kvarstår
  • Familjerättsliga tjänster – endast uppgifter på välfärdsområdesnivå
  • Statistik över verksamheten inom sociala tjänster – i huvudsak fortfarande enligt hemkommun
  • Barnskyddsregistret och öppenvårdstjänster inom barnskyddet – uppgifter enligt hemkommun kvarstår
  • Sosiaali-Hilmo – uppgifter enligt hemkommun kvarstår
  • Behandlingstiderna inom barnskyddet – endast uppgifter på välfärdsområdesnivå
  • Personaldimensioneringen inom barnskyddet – endast uppgifter på välfärdsområdesnivå
  • Socialvårdens uppföljningsregister – uppgifter enligt hemkommun
  • Behandlingstiderna för ansökan om utkomststöd – endast uppgifter på välfärdsområdesnivå

Med mer detaljerade uppgifter som är grupperade enligt kommun kan man följa upp jämlikheten inom välfärdsområdet samt social- och hälsovårdsreformens effekter.

Information om socialvårdens verksamhet ingår även i andra registerdatainsamlingar

Uppgifter om händelser inom hemvården skickas även i fortsättningen på aktuell basis som en del av vårdanmälningshelheten.

Enligt äldreomsorgslagen är välfärdsområdena från och med den 1 april 2023 skyldiga att använda RAI-bedömningsverktyget för att bedöma äldre personers servicebehov och funktionsförmåga. RAI-uppgifterna överförs centraliserat till THL.

Uppgifter om hälso- och sjukvården 

Inlämningen av uppgifter om hälso- och sjukvården fortsätter i regel på samma sätt som tidigare via vårdanmälningssystemet för social- och hälsovården och de separata registren avseende reproduktiv hälsa.

Närmare anvisningar för respektive datainsamling finns på vår webbplats.

Läs anvisningarna för inlämning av uppgifter