Föra psykisk hälsa på tal

Det är ofta bra för yrkespersoner att fråga rakt på sak om symtom relaterade till den psykiska hälsan. Många invandrarklienter känner inte till det finländska servicesystemet och vet inte alltid inom vilka tjänster eller med vilka yrkespersoner man kan tala om dessa frågor eller vad ett samtal kan leda till. Ibland vill klienten inte själv ta upp ämnet eller har inte de rätta orden för att tala om psykisk hälsa eller tidigare erfarenhet av det. 

Att föra psykisk hälsa på tal och diskutera ämnet tillsammans är också viktigt eftersom klienterna kan tolka sina symtom och händelser på olika sätt. En klient kan till exempel tolka psykiska symtom som ett tecken på ett obotligt problem, en permanent livsförändring till det sämre eller att han eller hon själv bär skulden för sin situation. Liknande tolkningar ökar ofta belastningen och försvårar tillfrisknandet.

Ett begripligt språk och vardagliga exempel underlättar samtal om psykisk hälsa

Som yrkesperson kan man underlätta samtal om psykisk hälsa genom att tala om hur vanligt det är med olika psykiska symtom, såsom sömnlöshet, nedstämdhet eller återkommande tankar. Samtidigt kan man fråga om klienten har haft motsvarande eller andra symtom.

Det är bra att undvika facktermer och diagnostiska ord, såsom depression, när man för ämnet på tal. Däremot bör man tala så konkret som möjligt om psykisk hälsa, välbefinnande och olika symtom och använda vardagliga exempel. Det normaliserar samtal om psykiskt välbefinnande.

Med vissa klienter kan samtal om psykisk hälsa kräva mer tid än vanligt, att man bygger upp ett förtroende och att olika frågor tas upp flera gånger.

När man för ämnet på tal är det också viktigt att så begripligt och konkret som möjligt erbjuda information om psykisk hälsa, hur den kan stödjas, olika symtom och de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls.

Material

Inlendande hälsoundersökning av asylsökande

Handboken Inledande hälsoundersökning av asylsökande exemplifierar hur man kan föra psykisk hälsa på tal med asylsökande klienter.
Inledande hälsoundersökning av asylsökande : Handbok