Nuorten rahapelaaminen

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoista. Rahapeleistä suurin osa on sattumaan perustuvia onnenpelejä, joissa voi voittaa tai hävitä rahaa. Rahapelejä ovat muun muassa lotto, Keno, vedonlyöntipelit raaputusarvat, rahapeliautomaatit, ruletti ja nettikasinot.
Lue lisää rahapelaamisesta Suomessa

Toisin kuin digipeleissä, rahapeleissä menestyminen perustuu yleensä suurimmalta osin sattumaan eikä taitoon. Rahapelejä voi pelata myös internetissä ja nettipelaaminen onkin lisääntynyt viime vuosina. Rahapeleihin sisältyy riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja, kuten esimerkiksi läheltä piti -tilanteet, jotka kannustavat pelaamisen jatkamiseen, pelien nopeatempoisuus joka voi lisätä riskinottamista ja valevoitot, joissa ”voitto” on todellisuudessa pienempi kuin peliin laitettu panos.

Rahapelien järjestäminen katsotaan niiden riskien ja haittojen takia toiminnaksi, joka vaatii yhteiskunnallista sääntelyä. Arpajaislaki määrittelee, että rahapelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta eikä sen tulisi kuulua lapsuuden ja nuoruuden piiriin lainkaan. Ikäraja koskee myös pelaamista vanhemman seurassa.

Tällä sivulla:

Rahapelikulttuuri ja rahapelien markkinointi vaikuttavat nuoriin

Suomessa rahapelaaminen on ollut yleisesti hyväksyttyä. Rahapelejä on laajasti saatavilla ja näkyvillä arkisissa ympäristöissä kuten ruokakaupoissa ja kioskeilla ja niiden ulkonäkö, kuten värikkäät pelihahmot, äänet ja vilkkuvat valot voivat herättää eritysesti lapsissa ja nuorissa kiinnostusta. Rahapelit voivat myös olla läsnä lasten ja nuorten ympäristöissä esimerkiksi urheilu- tai harrastustoiminnan sponsoroinnin muodossa.

Lapset ja nuoret altistuvat rahapelimainonnalle ja rahapelaamiseen liittyvälle viestinnälle etenkin verkossa. Sosiaalinen media ja erilaiset verkkopalvelut ovat nuorille arkinen ympäristö, jossa vietetään paljon aikaa. Siellä nuoret törmäävät runsaaseen ja usein aggressiiviseen rahapelien mainontaan. Myös digipelien yhteydessä saattaa törmätä rahapelimainoksiin. Esimerkiksi erilaisten free-to-play -digipelien yhteydessä lapsi tai nuori voi joutua katsomaan kasinomainoksen edetäkseen pelissä.

Manner-Suomen alueella rahapelejä saa mainostaa ja markkinoida Arpajaislain mukaan ainoastaan Veikkaus Oy, eikä rahapelien mainontaa saa kohdentaa alaikäisiin. Kaikkea rahapelimainontaa valvoo Suomessa Poliisihallitus, jolle voi tehdä ilmoituksen laittomasta mainonnasta.

Suomessa rahapelien lainvastaista mainontaa on kohdennettu jo useamman vuoden ajan sosiaalisen median kanavilla erityisesti nuorille ja nuorilla aikuisille. Markkinoinnissa hyödynnetään tyypillisesti somejulkkisten tunnettuutta ja siinä pyritään liittämään rahapelaamiseen mielikuvia menestymisestä, elämässä pärjäämisestä, vaurastumisesta ja julkisuudesta.
Lisää tietoa rahapelipolitiikasta ja rahapelaamisesta yhteiskunnallisena kysymyksenä

Nuoret rahapelaajina

Suomalaisnuoret pelaavat aikuisia huomattavasti vähemmän rahapelejä, mikä johtuu pitkälti 18 vuoden ikärajasta. Pojat pelaavat tyttöjä useammin rahapelejä. 15–17-vuotiaista nuorista jopa 41 % oli pelannut jotakin rahapeliä vuoden 2019 aikana 18 vuoden ikärajasta huolimatta. Yleisimmin alaikäiset nuoret olivat pelanneet vuonna 2019 raaputusarpoja. Toiseksi suosituimpia pelejä 15–17-vuotiaiden keskuudessa olivat rahapelit risteilylaivoilla ja kolmanneksi suosituimpia rahapeliautomaatit. Rahapeliautomaattien pelaaminen nuorten keskuudessa on vähentynyt entisestään ja nykyään niiden pelaaminen on oletettavasti vieläkin vähäisempää johtuen pakollisesta tunnistautumisesta, jonka yhdessä tarkistetaan rahapelien pelaajan henkilöllisyys ja ikä.

Raaputusarpojen pelaaminen on yleistynyt nuorten keskuudessa. Raaputusarvat ovat koukuttavia, sillä ne synnyttävät ”läheltä piti” -kokemuksia ja niiden pelaaminen on nopeatahtista, sillä pelin tulos selviää heti. Perinteisten pahvisten raaputusarpojen rinnalle on tullut erilaiset netissä pelattavat arvat, jotka luokitellaan nopeatahtisuuden ja erityisen koukuttavuuden vuoksi korkean riskin rahapeleiksi.

Arvoissa käytetään usein nuorten suosimaa kieltä ja kuvitusta, mikä saattaa edistää niiden suosiota nuorten keskuudessa. On myös mahdollisesta, että arpojen raaputtamista ei mielletä rahapelaamiseksi, ja raaputusarpoja ostetaan ja annetaan lahjaksi alaikäiselle. Raaputusarvan luovuttamista alaikäiselle ei kielletä laissa, mutta aikuisten on tärkeää pohtia, haluavatko he antaa lapsille täysi-ikäiselle tarkoitettua rahapelituotetta tai tutustuttaa lapsia arpojen kautta rahapelaamisen maailmaan.

Nuorten rahapelaaminen on vähentynyt huomattavasti viime vuosien aikana kaikissa ikäryhmissä (yläkoulu, lukio ja ammatillinen oppilaitos). Vaikka Suomessa nuorten rahapelien pelaaminen on vähentynyt, on se edelleen yleisempää meillä kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Uusimmassa Kouluterveyskyselyssä nähtiin pitkän laskevan trendin jälkeen jonkin verran kasvua peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten viikoittaisessa rahapelaamisessa. Kasvua nähtiin myös ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden rahapelaamisessa sekä lukion 1. ja 2. vuoden poikien keskuudessa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuonna 2022 julkaistun Nuoret, kulttuuri ja päihteet -selvityksen mukaan nuoret eivät koe rahapelaamisesta kovinkaan trendikkäänä: vain viidenneksen (21 %) 15–29-vuotiaista nuorista mielestä rahapelit, rahapeliautomaatit ja vedonlyönti ovat ”in”. On kuitenkin edelleen nuoria, joita rahapelit kiinnostavat ja heitä houkutellaan erityisesti nettirahapelien pariin sosiaalisen median kanavissa.

Moni nuori odottaa myös rahapelaamisen näkökulmasta täysi-ikäisyyden hetkeä, jolloin he pääsevät laillisesti pelaamaan rahapelejä. Täysi-ikäistyminen saattaakin olla yksi riskitekijä siihen, että nuorelle aikuiselle muodostuu lyhyessä ajassa rahapeliongelma, johon voi myös liittyä merkittävää velkaantumista. Myös elämän isot muutokset, kuten koulun päättyminen, opintojen aloitus ja muuttaminen ensimmäiseen omaan kotiin voivat lisätä rahapelaamisen aloittamisen riskiä tai rahapeliongelmien muodostumisen riskiä.

Perinteiset ja virtuaaliset raaputusarvat houkuttelevat nuoria

Raaputusarvat ovat koukuttavia, sillä ne synnyttävät läheltä piti -kokemuksia ja paljastavat voiton heti. Virtuaaliset nettiarvat luokitellaan tämän takia korkean riskin rahapeleiksi. Arpojen suosio nuorten keskuudessa voi johtua markkinoilla olevien arpojen teemoista, jotka vetoavat nuoriin. Arvoissa käytetään usein nuorten suosimaa kieltä ja kuvitusta. Arpojen raaputtamista ei välttämättä mielletä rahapelaamiseksi, ja niitä voidaan ostaa ja antaa lahjaksi alaikäiselle. Raaputusarvan luovuttamista alaikäiselle ei kielletä laissa, mutta aikuisten olisi tärkeä pohtia, kuuluuko täysi-ikäisille tarkoitettu rahapelituote lasten ja nuorten maailmaan.

Miksi rahapelejä pelataan?

Rahapelaamiseen on olemassa erilaisia syitä ja motiiveja, mutta tutkimusten mukaan rahan voittaminen on tärkein syy rahapelaamisen aloittamiseen ja jatkamiseen. Se on myös yleisin suomalaisten ilmoittama syy rahapelaamiseen. Monet pelaajat haaveilevat jättipotista ja osalle äkkirikastuminen voi näyttäytyä ratkaisuna taloudellisiin vaikeuksiin. Tutkimusten mukaan vähävaraiset ihmiset pelaavat muita useammin rahapelejä ja heikko taloustilanne voi houkutella kokeilemaan rahapelejä.

Rahan voittamisen lisäksi yleisempiä syitä rahapelaamiseen ovat jännitys, sosiaaliset syyt, älylliset haasteet sekä yritykset säädellä tai hallita mielialaa ja tunteita rahapelaamisen avulla. Osa pelaa unohtaakseen surut ja murheet ja paetakseen vaikeita tunteita. Tällöin puhutaan niin sanotusta pakopelaamisesta, johon liittyy myös arjen velvollisuuksista pakenemista. Tutkimusten mukaan pakopelaaminen on naisilla hieman yleisempää kuin miehillä.

Miesten ja poikien kohdalla yleisempää on jännityksen hakeminen, ja erityisesti nuoret miehet hakevat usein jännitystä elämäänsä rahapelien maailmasta. Osa nuorista miehistä haaveilee pokeriammattilaisuudesta ja pelaa sen takia nettipokeria säännöllisesti. Myös ammattimainen vedonlyönti kiinnostaa nuoria miehiä pokeriammattilaisuuden lisäksi. Sosiaalisuus on tärkeä motiivi erityisesti nuoremmille pelaajille: pelataan yhdessä kavereiden kanssa kasvokkain tai verkossa.

Erityisesti nuorten kohdalla syitä rahapelaamiseen voi löytyä nuoruuteen kuuluvasta riskinotosta, impulsiivisuudesta ja elämyshakuisuudesta. Nuoret testaavat rajojaan ja normeja, eivätkä välttämättä ajattele seurauksia. Tutkimusten mukaan nuorten rahapelaaminen ja muu riskikäyttäytyminen, kuten päihteiden käyttö, liittyvät toisiinsa. Koska rahapelaamiseen liittyy oleellisesti rahankäyttö ja velkaantumisen riski, on nuorten kokemattomuus talousasioissa ja rahankäytössä myös rahapelaamiseen liittyvä riskitekijä.

Rahapelaaminen perustuu aina satunnaisuuteen

Rahapelaamisen suhteen on hyvä muistaa, että rahapelit perustuvat satunnaisuuteen, jonka puitteissa voittaminen on pelistä riippuen epätodennäköisempää kuin häviäminen. Satunnaisuuden myötä edelliset pelikerrat eivät ennusta tulevia voittoja eikä ole myöskään olemassa ns. ”kuumia pelikoneita”, joiden kohdalla voitto olisi muihin samoja pelejä tarjoaviin koneisiin verrattuna suurempi. Pelien säännöt ja voittojen koot määritellään siten, että pelinjärjestäjällä on aina etu. Arvontojen satunnaisuus varmistaa pelinjärjestäjän jäävän kasinopeleissä, raha-automaateissa ja kiinteäkertoimisissa urheiluvedonlyönnissä pitkällä aikavälillä aina voitolle.

Lisätietoa

Lyhyesti rahapelaamisesta

  • Arpajaislaki määrittelee, että rahapelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta eikä sen tulisi kuulua lapsuuden ja nuoruuden piiriin lainkaan. 
  • Suomessa rahapelaaminen on ollut yleisesti hyväksyttyä. Rahapelejä on laajasti saatavilla ja näkyvillä arkisissa ympäristöissä kuten ruokakaupoissa ja kioskeilla sekä yhä useammin sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa verkkopalveluissa. 
  • Ongelmallinen rahapelaaminen vaikuttaa kielteisesti henkilön elämään, kuten psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen, suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä, talouteen tai ihmissuhteisiin. Useimpien nuorten kohdalla rahapelaaminen jää kokeiluksi.
  • Rahapelikokeilut on kuitenkin hyvä ottaa aina puheeksi nuorten kanssa. Keskustelunavaus kannattaa tehdä mahdollisimman neutraalisti ja nuorta kuunnellen.
  • Lapsia ja nuoria suojaavat rahapeliongelmilta erityisesti hyvät ja turvalliset perhe- ja ystävyyssuhteet sekä turvallinen lähiympäristö eli koti, koulu ja harrastukset. Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistaminen ovat merkittävässä roolissa päihde- ja pelihaittoja ehkäisevässä työssä.