Koronarokotteiden kehittämisestä kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia kysymyksiin, jotka käsittelevät koronarokotteiden kehittämistä ja mRNA-rokotteita. Sivun loppuun on koottu linkkejä, joiden kautta pääset koronarokotteiden turvallisuudesta kertoville sivuille.

Miten koronarokotteita kehitetään? 

Kun rokotteita aletaan kehittää, on ensin on selvitettävä viruksen rakenne ja erityisesti ne rakenneosat, joita tarvitaan suojan muodostumiseen. Niitä selvitetään laboratoriotutkimuksilla ja eläinkokeilla. Seuraavaksi rokotteen teho ja turvallisuus testataan ihmisillä kolmessa eri vaiheessa, jotka saattavat kestää kuukausia tai vuosia. 

Koronarokotteiden kehittäminen

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Koronarokotteet käyvät läpi kaikki normaalit rokotteiden tutkimusvaiheet. Lääkeviranomaiset haluavat näyttöä rokotteiden tehosta koronatautia vastaan ja turvallisuudesta tartunnalle alttiissa väestössä. 

Ennen kuin rokote otetaan Suomessa käyttöön, sillä täytyy olla myyntilupa Euroopan unionin alueella. Luvan antaa Euroopan komissio Euroopan lääkevirasto EMA:n esityksestä. Myyntiluvan saaminen riippuu tutkimustuloksista, rokotteen hyväksyttävästä hyötyjen ja haittojen suhteesta. EMA suosittelee myyntiluvan myöntämistä komissiolle, kun rokotteiden teho-, laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. 

Miksi koronarokotteet on pystytty kehittämään tavallista nopeammin?

Monet asiat ovat vauhdittaneet koronarokotteiden kehitystä ja tuotantoa

  • Tutkijat ovat hyödyntäneet tietoa aiemmista tutkimuksista koronarokotteiden kehittämiseksi
  • Rokotteen tuotanto on aloitettu ennen tutkimusvaiheiden päättymistä
  • Rokotteen kehittämiseen on käytetty valtavasti rahaa ja työaikaa
  • Koronarokotteet käyvät läpi samat tutkimusvaiheet kuin muutkin rokotteet, mutta tutkimusvaiheita on tehty rinnakkain.

mRNA-rokotteet 

mRNA-koronarokotteet pohjautuvat teknologiaan, jota on kehitetty 1990-luvulta lähtien.

Miten mRNA-rokote toimii?

mRNA-rokotteella pyritään herättämään vastustuskyky erityisesti juuri sitä viruksen kohtaa vastaan, jolla virus kiinnittyy isäntäsoluun.

mRNA-rokotteen sisältämä lähetti-mRNA saa lihassolut rokotteen pistokohdassa tuottamaan vaikuttavaa ainetta. Koronarokotteissa vaikuttava aine on koronaviruksen pintaproteiini eli niin kutsuttu piikkiproteiini.

Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän pintaproteiinin vieraaksi ja alkaa tuottaa vasta-ainetta sitä vastaan. Näin rokote opettaa elimistön torjumaan varsinaista koronavirusta, jos tautia aiheuttava virus pääsee elimistöön.

Mistä rokotteen mRNA on peräisin

Rokotteiden sisältämää mRNA:ta valmistetaan synteettisesti laboratoriossa. Sen tuottamisessa ei tarvita mitään eläin- tai ihmissoluja.

Voiko rokotteen mRNA jäädä osaksi ihmisen solujen perimää?

RNA:n ja DNA:n rakenteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi koronarokotteen mRNA ei pysty liittymään rokotetun solujen perimään eli DNA:han. mRNA-rokote ei siis voi muokata ihmisen perimää. Lisäksi rokotteen sisältämä mRNA hajoaa elimistössä nopeasti.

Mistä löydän tietoa koronarokotteiden turvallisuudesta?

Koronarokotteiden turvallisuudesta ja mahdollisista haitoista voit lukea lisää kunkin rokotevalmisteen sivuilta.
Koronarokotevalmisteet

Koronarokotteiden haittavaikutusten seuraamisesta Suomessa on tietoa Koronarokotuksista kysyttyä -sivulla
Koronarokotuksista kysyttyä

Koronarokotteiden turvallisuudesta raskaana oleville on tietoa omalla sivullaan 
Raskaana olevien ja imettävien koronarokotukset

Rokotteiden turvallisuuden seurannasta yleisesti on lisätietoa Haittavaikutukset rokotuksista -sivulla. 
Haittavaikutukset rokotuksista

Rokotteiden turvallisuuden tutkimisesta on lisätietoa omalla sivullaan:
Miten rokotteiden turvallisuutta tutkitaan