Vaccin mot meningokocker

Meningokockbakterien förorsakar allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och sepsis. För att bekämpa dessa finns det i Finland två konjugatvacciner  och två proteinvacciner.

Vaccinerna är olika både i sammansättning och serogruppinnehållet:  

  • I konjugatvaccinerna har ytsockren som isolerats från meningokockbakterien kopplats, d.v.s. konjugerats till proteiner. De ger skydd mot meningokockserogrupperna A, C, W och Y. 
  • I proteinvaccinerna utgör meningokockens ytproteiner det verksamma ämnet. De ger skydd mot infektioner orsakade av serogruppen B. 

På de här sidorna finns samlat information om vacciner mot meningokocker och hur de används för olika riskgrupper. På sidorna presenteras noggrannare bara vacciner mot ACWY- meningokocker (Nimenrix ock Menveo) och B-meningokocker (Bexsero) som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och bara erbjuds medicinska riskgrupper.  

Vad är meningokocker?

Förekomsten av meningokocker i Finland- senast uppdaterade årsrapport (på finska)

Meningokockvaccinationer i Finland

Vaccinerna hör inte till barnens nationella vaccinationsprogram eftersom svåra infektioner förorsakade av meningokocker är ovanliga i Finland, till skillnad från en del andra länder i EU/EES. Vaccinerna erbjuds därför specifikt bara personer som av någon orsak har en förhöjd risk. 

Vaccination av personer i medicinska riskgrupper

Vaccinerna mot ACWY- och B-meningokocker erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt till personer som enligt THL:s bedömning tillhör medicinska riskgrupper. 

Vaccination av personer i närkontakt

Personer i närkontakt med en person som insjuknat i meningokocksjukdom har under en månads tid förhöjd risk att insjukna i allvarlig meningokockinfektion, efter det att indexpersonen insjuknat. Därför erbjuds dessa vaccin mot meningokocker tillsamman med profylaktisk antibiotikamedicinering. De som varit i närkontakt får vaccinet avgiftsfritt.  I åtgärdsanvisningarna beskrivs närmare den profylaktiska medicineringen och vaccination av närkontakterna. 
Åtgärdsanvisning för profylaktisk medicinering och vaccination av meningokockfall (på finska)

Vaccination av personer i militärtjänst

De som utför militärtjänst har större risk än den övriga befolkningen att insjukna i allvarlig infektion förorsakad av meningokocker. Därför erbjuds vaccin mot ACWY-meningokocker gratis till männen och de frivilliga kvinnorna som inleder sin militärtjänstgöring. Från början av 2022 används ACWY-meningokockvacciner Menveo och Nimenrix inom försvarsmakten.

Vaccinationer som ges inom försvarsmakten 

Resenärens vaccinationer

Vanliga turister behöver i allmänhet inte meningokockvaccinationer i samband med resor. Vacciner kan dock rekommenderas till vissa resenärer efter personlig riskevaluering.  Resenären själv, eller arbetsgivaren, betalar resevaccinerna. Noggrannare uppgifter i resenärens hälsoguide, Matkailijan terveysopas (på finska).
Matkailijan terveysopas (på finska)

Incidensen av meningokocksjukdomar och vaccin mot meningokockar för barn och ungdomar i nationella vaccinationsprogram i Europa. 

Vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Meningokockvaccinerna blev 1.8.2020 en del av det nationella vaccinationsprogrammet för personer som hör till de medicinska riskgrupperna som THL har definierat. Inom Försvarsmakten har vaccinet erbjudits sedan 1974 till de som träder i tjänst.

När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?