Förberedelser inför vaccination

Innan vaccinationen, kontrollera alltid att det finns indikationer för vaccinet och att det inte finns några hinder för vaccinationen. 

Ha alltid adrenalin och annan beredskap för första hjälpen inom räckhåll.

Fråga om den som ska vaccineras har svimmat tidigare, till exempel i samband med blodprov. Då får personen möjlighet att berätta om eventuell spruträdsla redan i förväg. Vid behov kan den som får vaccinationen ligga ner, då undviker man skador vid svimning.

Kontrollera alltid att du ger rätt dos av rätt vaccin, i rätt tid, till rätt person. 

Ta reda på följande uppgifter om personen som ska vaccineras:

 • ålder
 • tidigare sjukdomar och aktuellt hälsotillstånd
 • eventuella underliggande sjukdomar och behandlingen av dem
 • planerar en kvinna som ska vaccineras en graviditet eller är hon gravid
 • tidigare vaccinationer
 • eventuella allergier mot vaccinets beståndsdelar
 • övriga allergier
 • om omedelbara reaktioner eller andra symtom förekommit efter vaccinationerna.

Konsultera vid behov den skötare eller läkare som ansvarar för vaccinationerna vid ditt verksamhetsställe eller den läkare eller skötare som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom din region. 

Konsultera den läkare som har vårdansvaret om personen som ska vaccineras till exempel har någon underliggande sjukdom eller läkemedelsbehandling som påverkar vaccinationsbeslutet.

Kontrollera följande på vaccinförpackningen och vaccinet:

 • ampullens innehåll och dosstorlek på etiketten
 • sista användningsdatum
 • att vaccinflaskan eller ampullen är hel
 • färg och utseende
 • anvisningarna om beredningen på bipacksedeln

Kontrollera alltid vaccinets dosering och vaccinationsschema

 • Kom ihåg att THL:s anvisningar kan avvika från produktresumén.
 • Minska eller öka inte de rekommenderade doserna.

Använd inte vaccinet, om du misstänker att 

 • vaccinet frusit eller på annat sätt mist sin verkan
 • det är förorenat eller utseendet avviker från beskrivningen på bipacksedeln
 • det är något fel på det
 • innehållet inte motsvarar märkningen på förpackningen.

Genom att följa anvisningarna säkerställer du bästa möjliga skydd.

Kontroll av vaccin och produktfel

Läs om mottagning av vacciner, deras hållbarhet och förvaring (Korrekt hantering av vaccin)

Vaccinets beredning

Ta ut vaccinet ur kylskåpet och bered vaccinet för användning först efter att du försäkrat dig om att du kan ge det.

När du använder ett nytt vaccinpreparat för första gången ska du i lugn och ro bekanta dig med anvisningarna och rekommendationerna innan den som ska vaccineras kommer till mottagningen. 

Bered vaccinet för användning i enlighet med anvisningen i förpackningen. Iaktta ett aseptiskt arbetssätt och tänk på arbetssäkerheten.

Du kan värma vaccinet till lämplig temperatur genom att hålla vaccinsprutan en stund i händerna.

Observera vid beredning av vaccin

 • Dra upp vaccinet i en spruta och vaccinera med olika kanyler.
 • Se till att vaccinet inte rinner på utsidan av kanylen. I synnerhet vaccin som innehåller aluminiumsalter kan orsaka sveda, rodnad och svullnad i den subkutana vävnaden.
 • Eventuella luftbubblor behöver inte avlägsnas.