Ensihoitokertomus

THL ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ensihoitokertomuksen käyttöönottoa ja liittämistä Kanta-palveluun. Ensihoitokertomus on yksi potilaan potilaskertomusasiakirjoista. Kun potilaan ensihoidossa muodostunut tieto tallennetaan yhtenäisellä tietorakenteella Kanta-palveluihin, se on kaikkien Potilastiedon arkistoa käyttävien toimijoiden hyödynnettävissä.

Määrittelyt tietojärjestelmätoimittajille

Ensihoitokertomuksen käyttöönotossa THL ohjaa ja tukee tietojärjestelmätoimittajia ensihoitokertomuksen määritysten mukaisessa toteutuksessa. THL tuottaa tietojärjestelmätoimittajille ensihoidon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määrittelyt, vaatimusmäärittelyt, kirjaamisohjeet sekä ohjaa ja tukee käyttöönottoja.

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus tallennetaan Potilastiedon arkistoon turvallisuusviranomaisten yhteisestä kenttäjärjestelmästä, KEJOsta. KEJO on poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteinen tietojärjestelmä, joka korvaa nykyisin käytössä olevat kenttäjärjestelmät ja ensihoidon potilaskirjausjärjestelmät.

Ohjeita toimintayksiköille

Tietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon muuttaa potilastietojen kirjaamisen toimintamalleja ensihoidon yksiköissä.

  • Kirjaaminen tapahtuu sähköisesti ja reaaliaikaisesti ensihoidon yksikön paikalle saapumisesta alkaen.
  • Potilastiedot kirjataan kansallisesti sovittujen tietosisältöjen, koodistojen ja luokitusten avulla.
  • Ensihoitoyksikkö voi hyödyntää omassa toiminnassaan Potilastiedon arkiston potilastietoja.

Jatkossa esimerkiksi potilaan jatkohoitoon osallistuvat saavat paremmin käyttöönsä ensihoitokertomuksen tietoja.

Ensihoidon kirjaamisopas (sähköinen julkaisu)

Vaatimukset organisaatioille

Vaatimuksena on hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) sekä turvallisuusviranomaisten kenttäjärjestelmän (KEJO) käyttöönotot hyvinvointialueilla. Näiden tietojärjestelmien käyttöönoton jälkeen voidaan aloittaa ensihoitokertomuksen tietojen tallentaminen.

Aikataulu

Ensihoitoyksiköiden liittyminen Kanta-palveluihin ja ensihoitokertomuksen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki Suomen ensihoitoyksiköt käyttävät KEJOa.

Muutokset toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan Kanta-palvelujen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä ensihoidon ja tietojärjestelmätoimittajien kanssa.

Lisätietoja

[email protected]