Aseptik i vaccinationsverksamheten

Aseptiken är en del av patient-, klient-och arbetssäkerheten.

Begreppet aseptik innebär t.ex. en åtgärd i samband med ett ingrepp för att skydda klienten och patienten för kontaminationer som förorsakas av mikrober. God aseptik skall uppfyllas även vid vaccinationstillfället för att undvika infektioner i samband med vården, förhindra att vaccinen kontamineras och för att garantera vaccinens hållbarhet.

Hygienskötare är experter då det gäller frågor om aseptik, då direktiv utarbetas och då nya anställda skolas.  

På denna sida:

Handhygienen är en viktig för att upprätthålla aseptiken

Handhygienen är en viktig för att upprätthålla aseptik. Ordentlig desinfektion av händerna hör till god handhygien.

För att desinfektionen skall lyckas får man inte bära ringar, handsmycken, armbandsklocka eller armband så som t.ex. aktivitets- eller smartarmband. Korta och olackerade naglar är lättare att hålla rena. Gel- och konstnaglar får inte förekomma efter som de försvårar upprätthållande av handhygienen.

Desinficera alltid händerna före du påbörjar ett arbetsskede där du hanterar vaccinationsutrustning, vaccin eller färdigställer dem. Desinficera dessutom alltid händerna före du rör klienten, d.v.s. före vaccinationen och efter det att du rört patienten, d.v.s. efter vaccinationen. Användning av skyddsutrustning utesluter inte behovet av desinfektion av händerna. Desinficera dessutom alltid händerna före och efter att du satt på och tagit av skyddsutrustning.    

Kontrollera att händerna är torra före du använder handdesinfektionsmedel, eftersom fukt kan försvaga effekten av desinfektionsmedlet. Använd tillräckligt med handdesinfektionsmedel, d.v.s. minst två tryck från en pumpflaska. Gnid händerna torra och kontrollera speciellt fingertopparna och handflatorna. Desinficeringen av händerna tar ca. 20 - 30 sekunder.

Handhygieninstruktioner för yrkesverksamma

Tvätta händerna med ljummet vatten och tvål då de är synligt smutsiga eller känns smutsiga. Om händerna bara är klibbiga efter användning av handdesinfektionsmedel räcker det med att man sköljer händerna med ljummet vatten.

Vårda huden på händerna omsorgsfullt. En bassalva kan skydda händerna från uttorkning. Det är viktigt att åtgärda sprickor i huden. Det lönar sig att vid behov kontakta företagshälsovården. 

Pysäytä käsi-ihottuma - hoida ja suojaa käsien ihoa (Työterveyslaitos)

Jobbkläderna och den personliga hygienen är en del av fungerande aseptik

En prydlig arbetsklädsel och den personliga hygienen utgör en del av den fungerande aseptiken. Arbetsgivaren ansvarar vanligtvis för att jobbkläderna finns till förfogande och om vården av dem. Byt jobbkläderna då arbetssituationen kräver och vid behov om de blivit smutsiga.  

Jobbkläderna får gärna ha korta ärmar, eller så kan alternativt långa ärmar vikas upp ända till armbågarna. De flesta arbetsgivare har administrativa anvisningar som arbetstagarna följer.

Personlig skyddsutrustning behövs sällan då man vaccinerar

En frisk hud är det bästa skyddet mot mikrober.

Man behöver inte använda skyddshandskar vid vaccinationstillfället. Skyddshandskarna utesluter inte behovet av t.ex. handdesinfektionsmedel eftersom händerna alltid skall desinficeras före och efter att skyddshandskarna används. Skyddshandskarna kan dessutom ge en fel känsla av trygghet. Dessutom kan användningen av skyddshandskar till och med försvåra vaccinationen. Om du trots allt använder skyddshandskar skall du byta dem mellan varje klient.

I vaccinationsverksamheten finns det vanligtvis inte behov av att använda kirurgiska mun-nässkydd, FFP2-andningsskydd eller heltäckande ansiktsvisir. Vid undantagstillstånd, så som t.ex. vid pandemi- eller epidemisituationer, följer man de rekommendationer som getts om ifrågavarande ansiktsskydd.

Användning av andningsskydd

Förvara vaccinationsutrustningen och vaccinen rätt - håll kylskåpet rent 

Det är bra om det i verksamhetsenheten finnas anvisningar om hur regelbundet lagren skall kontrolleras och att ansvarspersonen är utsedd. Det är viktigt att garantera att personalen får information och undervisning om utrustningen och förvaringen av vaccinen.

Vaccinationsutrustningen förvaras i egna förpackningar i skåp eller draglådor. Det lönar sig att varje gång ta fram bara så mycket material som då behövs.

Kontrollera alltid sista användningsdatumet då du skall använda sprutor och nålar. Instrumentförrådet bör granskas regelbundet och gamla instrument skall kasseras på rätt sätt enlig lokala anvisningar. 

Det är viktigt att underhålla och rengöra vaccinkylskåpet regelbundet. Dörrhandtaget avtorkas dagligen med allmänt rengöringsmedel. Vaccinen i vaccinkylskåpet skall kontrolleras minst en gång i månaden, och samtidigt skall man granskas att kylskåpet är rent. Det lönar sig att göra en grundlig rengöring två gånger i året, och alltid om det finns behov t.ex. om kylskåpet är smutsigt.

Endast vaccin och andra läkemedel får förvaras i vaccinkylskåpet.

Korrekt hantering av vaccin

Hantera alltid vaccinationsutrustningen och vaccinen aseptiskt 

Hantera vaccinationsutrustningen och vaccinen aseptiskt. Vaccinet bör färdigställas aseptiskt.

Öppna förpackningen med sprutan från ändan där kolven finns och förpackningen med nålen där nålfästet finns. Riv inte och tryck inte på sprutan och nålen genom förpackningen

Byt ut nålen om den rör t.ex. vaccinatörens hud, då den dras ut från nålskyddet, eller under övriga vaccinationsförberedelser.

Undvik sådant som skapar onödig aerosol, bl.a. prat då du dra upp vaccin från vaccinflaskan nära ansiktet. 

Då det gäller coronavirusvaccin desinficeras gummikorken alltid före den perforeras. Gummikorken är desinficerad då ytan är torr och alkoholen har avdunstat. Gummikorkarna på de övriga vaccinen och flaskorna med djupfryst torrsubstans behöver inte desinficeras. Speciellt för levande försvagade vacciner finns det risk att desinfektionsmedlet blandas med vaccinet och vaccinet förlorar sin effekt.

Om du använder tufferfuktare skall följa tillverkarens service-instruktioner då desinfektionsvätskan byts ut.

Injektionsstället behöver inte desinficeras – tydligt smutsig hud rengörs

Injektionsstället behöver inte desinficeras i samband med injektionen. Desinfektionsmedel som blir kvar på huden kan försvaga effekten av levande vaccin och RNA-vaccinets mRMA kan förstöras på grund av desinfektionsmedlet.

Om du trots allt desinficerar injektionsstället torka då injektionsstället uppifrån nedåt med ett drag. Injektionsstället skall vara helt torrt innan man vaccinerar

Om injektionsstället helt tydligt är smutsigt skall det rengöras med vatten och tvål, och får sedan torka före vaccinationen.

Håll vaccinationsutrymmet snyggt

Använd dagligen allmänt rengöringsmedel för att rengöra alla bords- och kontaktytor samt apparater i arbetsrummet, bl.a. telefonen som man ofta rör. Desinfektionsmedel som är avsedda för ytor används ofta för att de är lätta att använda, men ofta räcker även allmänt rengöringsmedel för att desinficera ytor. Granska om medlet du använder passar för olika ytor och apparater. Kontakta vid behov hygienskötaren.

Om du får vaccinvätska på huden torka då ytan med desinficerande tvättmedel. Skölj bort stänket från huden med vatten, torka sedan huden och stryk över lämpligt desinfektionsmedel.

Sekret, uppkastning, avföring och blod avlägsnat genast från ytorna. Använd engångshandskar då du avlägsnar sekretfläckar. Avlägsna först sekreten med t.ex. handukspapper och torka därefter ytan med desinfektionsmedel som är avsett för ytor. Noggrannare anvisningar om hur sekretfläckar avlägsnas får du av hygienskötaren.